Izidorius Liesis - mokslininkas, pedagogas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Izidorius Liesis - mokslininkas, pedagogas
Alternative Title:
Izidorius Liesis: a scientist and a teacher
In the Journal:
Mokslo ir technikos raida [Evolution of Science and Technology]. 2012, t. 4, Nr. 2, p. 91-101
Keywords:
LT
Geodeziniai matavimai; Geodezininkas; Izidorius Liesis; Karininkas; Kauno politechnikos institutas; Mokslininkas; Mokslinė veikla; NKVD filtravimo lageris; Pedagoginė veikla; Valstybinė komisija sienai nustatyti.
EN
Educational activities; Geodesist; Geodetic measurements; Isidorius Liesis; Izidorius Liesis; Kaunas polytechnic; Lithuania; NKVD filtration camps; Officier; Research activities; Scientist; The State Commission for the State Border.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas įžymaus geodezininko, mokslininko, pedagogo, Geodezijos katedros vedėjo Izidoriaus Liesio 110-oms gimimo metinėms paminėti. Šio jubiliejaus proga Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakultete, kuris tiesiogiai siejasi su Geodezijos katedra, buvo parengtas informatyvus stendas, atspindintis I. Liesio gyvenimo mokslinę ir pedagoginę veiklą. Šiam jubiliejui skirtame susirinkime perskaitytas pranešimas. Straipsnyje pateikiami bendradarbių prisiminimai ir I. Liesio atsiminimai apie pirmosios Lietuvos nepriklausomybės kūrimosi laikotarpį, jo pastangas siekiant išsilavinimo, tarnybą Lietuvos kariuomenėje. Pažymėtas jo indėlis į Lietuvos karo topografijos vadovybės koordinuojamus darbus, susijusius su geodeziniais matavimais Lietuvos teritorijoje. Pateikti asmeniniai prisiminimai, susiję su dalyvavimu mišrios Lietuvos ir SSRS komisijos sudėtyje valstybinei sienai, 1939 m. grąžinus dalį Vilniaus krašto Lietuvai, pažymėti, taip pat darbą Antrojo pasaulinio karo išvakarėse ir fašistinei Vokietijai okupavus Lietuvą, pedagoginę veiklą Vytauto Didžiojo universitete ir pokarines negandas, mokslinę bei pedagoginę veiklą Kauno politechnikos institute. [Iš leidinio]

ENArticle is devoted to Isidorius Liesis, a famous surveyor, scientist, teacher and head of the Department of Geodesy on his 110th birthday anniversary. An informative stand which presents the life and scientific and educational activities of I. Liesis was prepared for this anniversary in Kaunas University of Technology at the Faculty of Civil Engineering and Architecture, which is directly related with the Department of Surveying. During this event the statement was read. The article presents the memories of colleagues and I. Liesis of the period of first restoration of Lithuania’s independence, his efforts in education, service in the Lithuanian army. He is also renowned for his contribution to the Lithuanian military topography, coordination of the works associated with the geodetic measurements in the territory of Lithuania. Personal memories associated with participation in mixed Lithuania and the USSR Commission for national borders when part of the Vilnius region was returned to Lithuania in 1939, are presented. His work in the eve of World War II and during the German fascist occupation of Lithuania, educational activities at Vytautas Magnus University and post-war hardships, scientific and educational activities in Kaunas Polytechnic Institute are mentioned as well. [From the publication]

DOI:
10.3846/est.2012.07
ISSN:
2029-2430; 2029-2449
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41681
Updated:
2018-12-17 00:00:25
Metrics:
Views: 12    Downloads: 1
Export: