Tarptautinės politinės integracijos teorijų raida : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarptautinės politinės integracijos teorijų raida: disertacija
Alternative Title:
Development of international political integration theories
Publication Data:
Vilnius, 1993.
Pages:
100 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 1993. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTPagrindinis darbo tikslas išanalizuoti tarptautinės integracijos problemas gvildenančią mokslinę literatūrą ir nustatyti, ar joje yra suformuota pakankamai išplėtota bendroji integracijos teorija, kuria remiantis galima būtų vykdyti empirinius valstybių dalyvavimo regioniniuose procesuose galimybių tyrimus. Pagrindiniam darbo tikslui pasiekti buvo sprendžiami tokie uždaviniai - tarptautinės politinės integracijos proceso esmės ir mechanizmo sampratos analizė; integracijos proceso plėtotės prielaidos ir sąlygos įvardinimas; modernių integracijos teorijų pritaikymo konkretiems empiriniams integraciniams procesams vertinimas. Užsibrėžto tikslo įgyvendinimui disertacijoje apžvelgiamos iki Antrojo pasaulinio karo suformuluotos tarptautinės integracijos teorijas, analizuojamos modernios tarptautinės integracijos teorijas, ypač didelį dėmesį skiriant neofunkcionalizmui ir komunikacinei teorijai. Pagrindinė disertacijos išvada - kol kas politinės integracijos tyrinėtojams nepavyko suformuluoti visus patenkinančią ir į visus pagrindinius klausimus atsakančią bendrąją teoriją. Tačiau nežiūrint to, kad nėra suformuluota bendra teorija, integracijos tyrinėjimai yra gerokai praturtinę politikos mokslą. Jų kontekste yra glaudžiai susipynusios ir iš dalies susintetintos dvi iki tol savarankiškos politikos mokslo atšakos - tarptautinių santykių ir valstybių vidaus politinio gyvenimo tyrimai. Nežiūrint visų trūkumų ir nesklandumų, galima tvirtinti, kad integracijos teorija yra savita politikos mokslo atšaka su savo mąstymo būdu, savo žodynu, konkrečių tyrinėjimų metodologija. [Iš leidinio]

ENThe principal goal of the work is to analyse scientific literature dealing with international integration issues and to establish whether is has formulated a sufficiently exhaustive integration theory that can be taken as a basis for empiric feasibility studies of countries’ involvement in regional processes. To that end, the article dealt with the following tasks: analysis of the concept of the essence and mechanism of the international political integration process; identification of the assumption and condition for the expansion of the integration process; assessment of the application of modern integration theories to integration processes. To reach its goals, the thesis overviews international integration theories drawn before the Second World War, analyses modern international integration theories, focusing on neo-functionalism and the communication theory. The main conclusion of the thesis is that so far political integration researchers have failed to formulate a generally satisfactory common theory that would answer all of the questions. However, in spite of the fact that there is no such theory, integration studies have greatly enriched the science of politics. Within their context, two previously independent branches are closely interrelated and partially synthesised, namely studies of international relations and studies of interior political life of countries. Regardless of all the drawbacks and hooks, we can say that the integration theory is a unique branch of the political science in its method of thinking, vocabulary, methodology of specific investigations.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4164
Updated:
2022-01-26 18:21:49
Metrics:
Views: 30
Export: