Socialinio kapitalo dimensijos socialinio darnumo valdyme : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinio kapitalo dimensijos socialinio darnumo valdyme: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2014.
Pages:
218 p
Notes:
Disertacija rengta 2009-2013 metais Vilniaus universitete. Dr. disert. (socialiniai mokslai) - Vilniaus universitetas, 2014. Bibliografija.
Keywords:
LT
Socialinis kapitalas; Socialinio kapitalo dimensijos; Darnus vystymasis; Socialiniai darnaus vystymosi aspektai.
EN
Social capital; Dimensions of social capital; Sustainable development; Social aspects of sustainable development.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Dimensions of social capital in the management of social sustainability. 2014. 49 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tyrimo objektas yra socialinio kapitalo dimensijų raiška ir sąsaja su socialiniais darnaus vystymosi ir valdymo parametrais. Disertacijos tikslas: Ištirti socialinio kapitalo dimensijų raišką socialinio darnumo valdyme ir nustatyti galimas jų sąsajas su socialiniais darnumo parametrais. Disertacijoje įvertinta ir susisteminta literatūra, aiškinanti socialinio kapitalo dimensijas, socialinio darnumo valdymo problematiką, socialinio kapitalo dimensijų ir darnaus socialinio valdymo sąsajas. Nustatyti socialinio kapitalo ir darnaus socialinio valdymo dimensijų tarpusavio ryšiai. Pateiktas šiuos ryšius atskleidžiantis modelis. Šio modelio tinkamumas buvo patikrintas atlikus empirinį tyrimą. Atsižvelgiant į teorinius ir empirinius tyrimo rezultatus, pateiktos išvados, atskleidžiančios socialinio kapitalo ir darnaus vystymosi socialinių aspektų tarpusavio priklausomybės ryšius. Nustatyta, kad lietuviškasis socialinis kapitalas yra žemas, todėl ir nuostatos ir socialinio darnumo suvokimas taip pat yra menkas.

ENThe object of the dissertation research is the expression of social capital dimensions and the link with the social parameters of sustainable development and management. Aim of dissertation: To analyse the expression of the social capital dimensions in the management of social sustainability and to establish their possible links with social parameters of the sustainability. In the dissertation the literature explaining the dimensions of social capital, issues on social sustainability management, links between social capital dimensions and sustainable social management is assessed and systematized. The correlations between social capital and dimensions of sustainable social management are determined. The model revealing these links is presented. The suitability of this model was verified by the empirical research. Considering theoretical and empirical results of the research the conclusions were presented which disclose the interdependence links between social capital and social aspects of sustainable development. It was established that Lithuanian social capital is low therefore the attitudes and perception of social sustainability are also poor.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41549
Updated:
2022-01-18 15:57:19
Metrics:
Views: 20    Downloads: 12
Export: