Iš balansų statistikos istorijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Iš balansų statistikos istorijos
Alternative Title:
From history of economical statistics
In the Journal:
Lietuvos statistikos darbai [Lithuanian journal of statistics]. 2002, 39, p. 36-39, 79
Keywords:
LT
Balansinis modelis; Balanso skaičiavimai; Balansų statistika; Ekonomika; Istorija; NSS; Nacionalinių sąskaitų sistema; Statistika; Statistikos raidos etapai Lietuvoje; Sąskaitų sistema.
EN
Acount system; Balalance statistics; Balance calculation; Balance model; Development stages of statistics in Lithuania; Economy; History; Lithuania; Statstics; System of national accounts.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama Lietuvos balansų statistikos istorija. Atkreipiamas dėmesys į Lietuvos statistiko Albino Rimkos išskirtus 7 statistikos mokslą charakterizuojančius punktus, kurie iliustruoja XX a. I pusės istorinių dalykų matymą. Nepriimtina tai, jog A. Rimka tapatino ar kitaip gretino statistiką ir ūkio statistiką, kuri yra ekonominiai statistiniai skaičiavimai. Neįmanoma sukurti ūkio statistikos teoriją ir nustatyti reikalavimus ūkio ir socialinės statistikos praktikai. Nepaisant to, postūmį kurti ūkio statistikos teoriją ir nustatyti tikslius reikalavimus ūkio ir socialinės statistikos praktikai suteikė pirmieji XX amžiaus dešimtmečiai. Išskiriami ūkio statistikos, o tarp jos ir balansų statistikos XX šimtmečio raidos etapai Lietuvoje. Valstybės statistikos susiformavimo laikotarpis (1918 02 16–1939 08 01), izoliacijos nuo pasaulinės ekonominės minties laikotarpis (1939 08 01 – 1990 03 11), prarastų vertybių atkūrimo laikotarpis (1990 03 11–iki šių dienų). Taip pat išskiriami 4 nacionalinių sąskaitų sistemos (NSS) laikotarpiai ir pateikiama raidos schema. Balansiniai skaičiavimai iki NSS sukūrimo (iki 1938 m.), NSS atsiradimas ir įteisinimas tarptautiniu mastu (1938–1953 m.), NSS tobulinimas ir individualių, iliustruojančių šalių grupių ar regionų ypatumus NSS standartų kūrimas (1953–1979 m.), nacionalinių sąskaitų sistemos tapimas dominuojančia balansinių skaičiavimų sistema (1979 m.–iki šių dienų). Kiekvienas istorinis tarpsnis buvo savitas, pamažu vedęs prie balansinių skaičiavimų sąvokų susiformavimo, jų sukonkretinimo, prie universalios ir viską apimančios balansinių skaičiavimų sistemos.

ENThe article reviews balance-of-payments statistics history of Lithuania. Attention is paid to 7 points characterising the science of statistics distinguished by Lithuanian statistician Albinas Rimka, which illustrate the view of history of the first half of the XXth century. It is unacceptable that A. Rimka equated or otherwise compared statistics and agricultural statistics, which is economic statistical calculations. It is impossible to create a theory of agricultural statistics and to set requirements for agricultural as well as social statistics practice. Nevertheless, the first decades of the XXth century provided an impetus for the creation of the theory of agricultural statistics and introduction of precise requirements for agricultural and social statistics practice. Stages of development of agricultural statistics, including balance-of-payments statistics, in Lithuania in the XX century are distinguihed. Period of formation of state statistics (16 02 1918 – 01 08 1939), period of isolation from global economic thought (01 08 1939 – 11 03 1990), period of restoration of lost values (11 03 1990 – to this day). Also 4 periods of System of National Accounts are distinguished and development scheme is presented. Balance calculations before the creation of the System of National Accounts (until 1938), emergence of the System of National Accounts and international legitimation (1938–1953), improvement of the System of National Accounts as well as development of individual standards of the System of National Accounts which illustrate characteristics of groups of coutries or regions (1953–1979), System of National Accounts turning into a prevailing system of balance calculations (1979 - to this day). Every historical period was distinctive, slowly leading to the formation of balance calculations' concepts, their concretization, to universal and inclusive system of balance calculations.

ISSN:
1392-642X; 2029-7262
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41531
Updated:
2021-04-16 20:26:13
Metrics:
Views: 5
Export: