Žmogaus sveikata ir farmacijos verslas: inovacijų vadyba rinkų globalizacijos sąlygomis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žmogaus sveikata ir farmacijos verslas: inovacijų vadyba rinkų globalizacijos sąlygomis
Alternative Title:
Human health and pharmaceutical business: innovation management under the conditions of market globalization
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2002, Nr. 2 (34), p. 79-90
Taip pat paskelbta leidinyje: Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2002, Nr. 3 (20), p. 95-105
Keywords:
LT
Farmacijos verslas; Inovacijų humanizavimas; Inovacijų plėtra; Inovacijų vadyba; Inovacijų ypatumai; Inovacinė veikla; Inovatyvi veikla.
EN
Development of innovations; Humanizing innovations; Innovation management; Innovative activities; Peculiarities of innovations; Pharmaceutical business.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – sudaryti prielaidas plėtoti inovacijas ir inovacinę veiklą farmacijos produktų kūrimo, paskleidimo ir vartojimo sektoriuose adekvačiai specifiniams ir vis labiau didėjantiems reikalavimams, kuriuos sąlygoja išskirtinė šių produktų svarba ir lemia intensyvėjanti tarptautinė konkurencija. Inovacijų ir inovacinės veiklos plėtojimas humanizavimo ir humanistinių vertybių skleidimo pagrindu turi būti suvokiamas kaip svarbiausia visuomenės ir jos gyvenimo būdo tobulinimo kryptis. Ypatingą dėmesį reiktų skirti tokiems inovacijų ir inovacinės veiklos plėtojimo prioritetams, kurie išreiškia orientacijas į veiklos kompleksiškumą, iniciatyvumą ir savarankiškumą bei informacinių technologijų panaudojimą Orientacijos į šiuos prioritetus yra ypač aktualios plėtojant farmacijos verslą. Lietuvoje analizuojant farmacijos verslo plėtros galimybes galima išskirti orientacijas, sietinas su įvairių kokybės standartų diegimu, kas nesuteikia konkurencinio pranašumo ir nesąlygoja inovacijų, kaip pagrindinės plėtros sąlygos, aktyvinimo. Todėl ateityje reiktų plėtoti tas mokslinių tyrimų kryptis, kurių pagrindu galima aktyvinti verslo efektyvumą svarbiausią verslo plėtojimo sąlygą. Verslo vadybai Lietuvoje skirtų mokslinių tyrimų prioritetais laikytini tie, kurie atspindi farmacijos verslo subjektų veiklos bei jų kuriamų produktų kokybės ir konkurencingumo orientacijas į normas ir standartus, išreiškiančius globalizacijos bei Europos integracijos procesų logiką. Socialinės atsakomybės plėtojimas turi tapti vienu pagrindinių aspektų farmacijos verslo teorijoje ir praktikoje.

ENIn theory and practice, there is a lack of motivated decisions, expressing the peculiarities of innovations and innovative activities in the field of creation, marketing, and consumption of pharmaceutical products Attempting to define the principal views to be considered while developing innovations and innovative activities to create, market, and consume pharmaceutical products, specific social, economic, and technological tendencies of development which demand distinct humanization priorities have been taken into account. The problem of humanizing innovations and innovative activities is especially acute for the Lithuanian public, since it is here that the process of versatile and manifold reforms and transformations, directly integrating broad-scale innovations, has been intensely going on. The article presents methodical views expressing the peculiarities of marketing pharmaceutical products, directly relating these peculiarities with the development of innovations and innovative activities adequate to the processes of the market globalization and European integration. Spreading of the uniform norms and standards conditioning uniform evaluation of identical behavior and identical results in business is characteristic of the above-mentioned processes. The analysis of social responsibility in the development of pharmaceutical business enables showing the importance of the standards of behavior and the impact on the environment in the business processes. [From the publication]

ISSN:
1392-0758; 1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Jaunimo požiūrio tyrimas apie inovacijų strategijos realizavimo galimybes kaimo turizmo sektoriuje / Margarita Išoraitė. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 2010, Nr. 3 (19), d. 1, p. 164-177.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41519
Updated:
2018-12-17 11:07:02
Metrics:
Views: 4    Downloads: 2
Export: