Dinamikos eilučių koreliacijos vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dinamikos eilučių koreliacijos vertinimas
Alternative Title:
Correlation evaluation of data in series
In the Journal:
Lietuvos statistikos darbai [Lithuanian journal of statistics]. 2001, 38, p. 63-67, 82
Keywords:
LT
Determinacijos koeficientas; Dinamikos eilutės; Duomenys; Koreliacija; Koreliacijos koeficientas; Koreliacijos vertinimas; Namų ūkiai.
EN
Correlation; Correlation coefficient; Correlation evaluation; Data; Determination coefficient; Dynamics line; Household.
Summary / Abstract:

LTKlasikinės koreliacijos teorijos metodų taikymas dinamikos eilutėms susijęs su tam tikrais sunkumais, visų pirma su dinamikos eilučių lygių raidos tendencijos (trendo) buvimu. Tuo tarpu viena iš koreliacijos teorijos taikymo prielaidų – atskirų stebėjimų nepriklausomumas. Kiekvienos dinamikos eilutės lygis nėra nepriklausomas vienas nuo kito. Todėl koreliacinis ryšys dinamikos eilutėse priklauso ne tik nuo pastovių ir atsitiktinių priežasčių, bet ir nuo pirmesnio lygio įtakos paskesniam, t.y. nuo autokoreliacijos. Neatsižvelgiant į šį faktą, išvada apie tarpusavyje susijusių reiškinių dinamikos eilučių lygių koreliaciją gali būti gerokai iškreipta (padidinta). Remiantis empiriniais šalies namų ūkių biudžetų tyrimo duomenimis, straipsnyje įvertinamas koreliacinio ryšio stiprumas disponuojamų pajamų lygio ir vartojimo išlaidų lygio dinamikos eilutėse. Pirmiausia tai atlikta neatsižvelgiant į galimą autokoreliaciją kiekvienoje duotoje dinamikos eilutėje. Gauti duomenys rodo tiesioginį itin stiprų ryšį tarp duotų dinamikos eilučių lygių, bei labai stiprią teigiamą autokoreliaciją abiejose dinamikos eilutėse, kurią būtina eliminuoti. Galima teigti, kad remiantis 1996 m. I ketvirčio – 1999 m. III ketvirčio duomenimis, šalies namų ūkių vartojimo išlaidų lygio svyravimus 78,5 proc. ar 85,4 proc. lėmė disponuojamų pajamų lygio svyravimai. Visais atvejais, įvertinant dinamikos eilučių koreliaciją, pirmaeilę reikšmę įgyja loginė galimo ryšio tarp reiškinių analizė, o po to – koreliacijos koeficientų (eliminuojant autokoreliaciją) apskaičiavimo metodų parinkimas ir pritaikymas.

ENPeculiarities of correlation evaluation of data in series are discussed. Basing on the data of Household Income and Consumption Expenditure Survey accomplished in our Republic, two series of the disposable income level and consumption expenditure level are discussed, their correlation as well as self-correlation is ascertained, and last, the strength of connection when self-correlation is missing is estimated. [text from author]

ISSN:
1392-642X; 2029-7262
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41486
Updated:
2021-04-16 20:26:14
Metrics:
Views: 4
Export: