Pareigos įvertinti tarpvalstybinį poveikį aplinkai pobūdis tarptautinėje teisėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pareigos įvertinti tarpvalstybinį poveikį aplinkai pobūdis tarptautinėje teisėje
In the Journal:
Teisė. 2012, t. 83, p. 118-137
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Tarptautinė teisė; Aplinkosaugos teisė; Teisės normos.
EN
International law; Environmental law; Norms of law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama svarbi tarptautinės (tarptautinės aplinkosaugos) teisės tema: aplinkosauginės problemos yra vienos iš aktualiausių šiuolaikinėje tarptautinėje teisėje, ypač kai jos susijusios su tarpvalstybinį taršos poveikį turinčių objektų projektavimu ir statyba. Daugiausia mokslininkų ir praktikų nesutarimų dėl tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo (PAV) statuso kyla tada, kai nėra tarptautinės sutarties, nustatančios pareigųjį atlikti, o projektas (pvz., atominės jėgainės statybos) kelia pavojų padaryti tarpvalstybinę žalą. JT Tarptautinis Teisingumo Teismas 2010 m. sprendime apibrėžė šią pareigą kaip „bendrą tarptautinės teisės reikalavimą“, neišaiškinus, ar jis laikytinas tarptautinės paprotinės teisės norma, ar bendruoju teisės principu. [Iš leidinio]

ENThe article analyses an important issue of international (international environmental protection) law: environmental problems are among the most relevant problems in the modern law, especially when they are related to designing and construction of objects with interstate pollution impact. The majority of disagreements between scientists and practitioners on the interstate environmental impact assessment status arise when there is no international agreement obliging to perform such an assessment, and the project (for example, nuclear plant construction) puts the concerned states in peril. Decision of 2010 of the UN International Court of Justice defined this obligation as “a common requirement of international law” without defining whether it should be considered as a norm of custom law or a common legal principle.

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Aplinkos teisė : Lietuvos teisės derinimas su Europos Sąjungos reikalavimais / Rasa Ragulskytė Markovienė. Vilnius : Eugrimas, 2005. 362 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41454
Updated:
2018-12-17 13:18:48
Metrics:
Views: 25    Downloads: 3
Export: