Vilniaus universiteto Schola Sapiehana ir jos kūrėjas Kazimieras Leonas Sapiega

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus universiteto Schola Sapiehana ir jos kūrėjas Kazimieras Leonas Sapiega
In the Journal:
Teisė. 2012, t. 82, p. 7-11
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vilniaus universitetas (VU; Vilnius University); Vilniaus universitetas (VU; Vilnius University); Kazimieras Leonas Sapiega; Faculty of Law; Kazimieras Leonas Sapiega.
Keywords:
LT
Jėzuitai / Jesuits; Teisės istorija / History of law; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTJėzuitų valdomame Vilniaus universitete Teisės fakulteto steigimą inicijavo ir įgyvendino LDK politinio elito atstovai. Broliai Vilniaus vyskupas Eustachijus Valavičius (apie 1572 - 1630 m.) ir Žemaičių seniūnas Jeronimas Valavičius (apie 1573 - 1636 m.) po ilgų sunkių derybų 1622 m. išgavę Jėzuitų ordino vadovybės pritarimą teisės studijoms Vilniaus universitete. Net tokiems įtakingiems ir atkakliems veikėjams pritrūko jėgų misijai užbaigti. Jiems mirus, darbą energingai tęsė LDK vicekancleris Kazimieras Leonas Sapiega (1609 - 1656 m.) - vienas žymiausių mecenatų Lietuvos istorijoje. Jo neišsenkanti energija, atkaklumas ir dosnumas įveikė rimtas politines, organizacines ir finansines kliūtis. K. L. Sapiegos susitarimas su jėzuitais sudarė palankias sąlygas 1641 m. spalio 11 d. steigimo privilegijai išleisti, sukūrė tvirtą Teisės fakulteto veiklos norminę bazę ir autonomijos teisines garantijas. Jo padovanotas nekilnojamas turtas, didžiulė knygų kolekcija (Bibliotheca Sapiehana), gausios piniginės aukos užtikrino ilgalaikį mokslo ir studijų finansavimą ir ekonominę nepriklausomybę. Lemiamą K. L. Sapiegos vaidmenį, steigiant ir palaikant šį fakultetą, pripažino jo amžininkai, Jėzuitų ordino vadovai, suteikę Teisės fakultetui Schola Sapiehana vardą, kuriuo jis buvo žinomas visuomenėje. Jiems pritaria Vilniaus universiteto istorijos tyrėjai, taip pat tokie garsūs jėzuitai kaip L. Piechnikas ir P. Rabikauskas. Pasak autoriaus, K. L. Sapiegos nuopelnai Lietuvos teisės mokslui ir mokymui yra žymūs ir nekvestionuojami.

ENThe establishment of the Faculty of Law in Vilnius University, governed by the Jesuits, was initiated and implemented by the representatives of political elite of the Grand Duchy of Lithuania (LDK). Jesuit brother, Vilnius bishop Eustachijus Valavičius (app. 1572 - 1630) and Samogitian elder Jeronimas Valavičius (app. 1573 - 1636) after long negotiations in 1622 received the approval from the management of the Society of Jesus for the law studies in Vilnius University. But even such strong and persistent individuals did not have enough strength to complete this mission. After their death the mission was continued by vice-chancellor of LDK Casimir Lew Sapieha (1609 - 1656), one of the most prominent patrons in the Lithuanian history. His inexhaustible energy, persistence and generosity overcame serious political, organisational and financial hurdles. Sapieha’s agreement with the Jesuits have paved the way to publish the establishment privilege on 11 October 1641, created a solid normative base of the activities of the Faculty of Law and legal guarantees of autonomy. His donated real estate, huge library (Bibliotheca Sapiehana), generous financial contributions ensured long-term financing of studies and science and economic independence. Sapieha’s contemporaries and the management of the Society of Jesus acknowledged his role in establishing this faculty which was named Schola Sapiehana and this name was known to society. The same opinion is of the historians of Vilnius University and famous Jesuits such as L. Piechnikas and P. Rabikauskas. According to the author, the merits of Sapieha to the Lithuanian law science and teaching are very well known and unquestionable.

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41435
Updated:
2018-12-17 13:18:42
Metrics:
Views: 24    Downloads: 7
Export: