Lietuvos muziejų numizmatikos įsigijimai 2004-2005 m. penkerių metų apžvalga

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos muziejų numizmatikos įsigijimai 2004-2005 m. penkerių metų apžvalga
Alternative Title:
Numismatic aquisitions at museums in Lithuania 2004-2005 and a five-year review
In the Journal:
Numizmatika. 2007, t. 6, p. 137-281
Keywords:
LT
Apžvalga; Artefaktai; Bonistika; Ekspozicijos; Faleristika; Komplektavimas; Lietuva; Muziejai; Numizmatika; Numizmatikos rinkiniai; Sfragistika.
EN
Acquisitions; Artefacts; Bonistics; Expositions; Lithuania; Museum; Museums; Numismatic; Numismatic collections; Numismatics; Phaleristics; Review; Sfragistics.
Summary / Abstract:

LTLietuvos muziejai stengiasi nuolat papildyti savo numizmatikos rinkinius naujais eksponatais. Todėl atsirado poreikis rinkti informaciją apie šiuos eksponatus ir rengti specialias apžvalgas. Šioje apžvalgoje pateikiama 26-ių Lietuvos muziejų pateikta informacija apie 2004–2005 m. įsigytus numizmatikos eksponatus ir 2006 m. sausio 1 d. turėtus numizmatikos rinkinius. Ši informacija vertinama platesniame, 2000–2005 m. iš muziejų surinktų duomenų kontekste. Taip siekiama įžvelgti muziejuose sukauptų numizmatikos rinkinių kaitos tendencijas. 2004–2005 m. muziejai įsigijo 18035 eksponatus, kurių daugumą sudarė monetos (8194 vnt.). Taip pat įsigyta medalių ir apdovanojimų (4991 vnt.), ženklelių ir kitų ženklų (3344 vnt.), bonistikos (680 vnt.), sfragistikos (464 vnt.), žetonų (27 vnt.) ir įvairių kitų eksponatų, sietinų su numizmatika (335 vnt.). Apibendrinant Lietuvos muziejų pateiktus platesnio – penkerių metų laikotarpio (2000–2005 m.) duomenis galima konstatuoti, kad bendras numizmatikos eksponatų skaičius muziejuose ženkliai išaugo. Šis rodiklis padidėjo ne tik dėl naujų eksponatų įsigijimo, bet ir dėl to, kad į rinkinių pristatymą įsitraukė šeši nauji muziejai, nedalyvavę 2001–2003 m. pristatyme. Dauguma 2000–2005 m. įsigytų eksponatų buvo gauti nemokamai. Tuo tarpu nupirkti eksponatai sudaro tik ketvirtadalį visų įsigytų eksponatų. Daugumoje Lietuvos muziejų numizmatika sudaro iki 20% pagrindinio rinkinio. Iki 2004 m. šis santykis kai kuriuose muziejuose mažė­jo. Tačiau bendrame Lietuvos muziejų rinkinių kontekste dėmesys numizmatikos fondų gausinimui sumažėjęs nežymiai.

ENLithuanian museums constantly strive to add new objects to their numismatic collections. A need has therefore emerged to collect information about these objects as well as organize special reviews. The present review provides information presented by 26 Lithuanian museums about numismatic objects acquired in 2004-2005 and numismatic collections owned on 1 January 2006. This information is evaluated within a broader context of data collected from museums in 2000–2005. This is in order to observe the trends of change in numismatic collections of museums. In 2004–2005 museums acquired 18035 objects, most of them coins (8194 units). Medals and awards (4991 units), badges (3344 units), banknotes (680 units), seals (464 units), tokens (27 units) and various other objects related to numismatics (335 units) were also acquired. Summarizing the data of Lithuanian museums from a longer, five-year period (2000–2005), it can be stated that the total number of numismatic objects in museums has increased significantly. This increase was not only due to the acquisition of new objects, but also as a result of participation of six new museums in the presentation of collections, which did not participated in the presentation of 2001-2003. Most of the objects acquired in 2000–2005, were obtained free of charge. Meanwhile, objects that were purchased only accounts for a quarter of all acquired objects. In most Lithuanian museums numismatics accounts for up to 20% of main collection. Until 2004 this ratio was decreasing in some museums. However, within the overall context of Lithuanian museums' collections, regard for enhancement of numismatic funds has declined only slightly.

ISSN:
1392-8570
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41392
Updated:
2018-12-17 12:09:08
Metrics:
Views: 79
Export: