Socialinio darbo paslaugų privatizavimo kryptys Lietuvoje : ekspertų požiūris ir vertinimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinio darbo paslaugų privatizavimo kryptys Lietuvoje: ekspertų požiūris ir vertinimai
Alternative Title:
Directions of privatization of social work services in Lithuania: expert attitude and assessment
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2012, Nr. 3 (36), p. 180-189
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Institucinė etnografija; NVO; Pagalbos pinigai; Pelno siekiančios organizacijos; Privatizavimas; Socialinio darbo paslaugų finansavimas; Socialinio darbo paslaugų privatizavimas; Socialinis darbas; Financing of social work services; Institutional ethnography; NGO; Privatization; Privatization of social work services; Profit organizations; Social work; Support investments.
Keywords:
LT
Etnografija / Ethnography; NVO; Pelno siekiančios organizacijos; Pinigai. Valiuta / Money. Currency; Privatizavimas; Socialinis darbas / Social work.
EN
Financing of social work services; Institutional ethnography; NGO; Privatization of social work services; Privatization; Profit organizations; Social work; Support investments.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami kelis dešimtmečius po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje vykstantys pokyčiai socialinio darbo paslaugų sektoriuje, kuriems apibūdinti vartojamas privatizavimo terminas. Socialinio darbo paslaugų sektoriuje privatizavimas suprantamas kaip ne pelno siekiančių visuomeninių organizacijų (NVO) ir neformalaus sektoriaus plėtra bei pelno siekiančių organizacijų atsiradimas paslaugų teikime. Straipsnyje apžvelgiamos teisės aktuose sudarytos socialinio darbo paslaugų privatizavimo prielaidos bei pateikiamas ekspertų požiūris į socialinio darbo paslaugų privatizavimo kryptis Lietuvoje. [Iš leidinio]

ENArticle focuses on the changes in the sector of social work services, which have been taking place for already a few decades following the restoration of independence in Lithuania and are named as privatization. In the sector of social work services privatization is understood as expansion of non-profit public agencies (NGOs) and informal sector as well as emergence of profit agencies in the process of services provision. The article reviews the legislative conditions for privatization of social work services and presents expert attitude towards directions of social work services privatization in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41378
Updated:
2018-12-17 13:18:38
Metrics:
Views: 19    Downloads: 9
Export: