A Case study method: way to a successful business decision

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
A Case study method: way to a successful business decision
Alternative Title:
Įmonės situacijų analizės metodas: kelias į sėkmingą verslo sprendimą
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2002, Nr. 10, p. 241-245
Keywords:
LT
Atvejo analizė; Mokymo metodai; Verslo situacijų analizė; Verslo situacijų analizė, verslo spendimai, verslo vadybos studijos, mokymo metodai; Verslo spendimai; Verslo vadybos studijos.
EN
A case study method, business decisions, business management studies, teaching tools and methods; Business decisions; Business management studies; Case study method; Teaching methods.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama verslo situacijų analizės metodas kaip verslo vadybos studentų ir jau patyrusių vadybininkų mokymo, o taip pat kvalifikacijos kėlimo priemonė. Autorė straipsnyje nagrinėja, kokia verslo situacija galėtų būti efektyviai naudojama mokymo procese. Straipsnyje argumentuojama, jog reali situacija, su kuria buvo susidūrusi konkreti verslo įmonė yra žymiai veiksmingesnė ir mokymo procese negu verslo situacija, kuri buvo sudaryta mokymo tikslais, arba kitaip tariant, susimuliuota. Be to, verslo situacija turi būti atvaizduota ir pateikta analizei specifiniu, iš įmonės pusės momentu – įmonės vadovai privalo priimti esminius sprendimus. Mokymo, naudojant situacijų analizės metodą esmė gludi tame, kad studentai arba profesionalai mokomi identifikuoti problemas, kurios sąlygojo susidariusią padėtį įmonėje, ieškoti galimų problemų sprendimo būdų, numatyti galimas savo veiksmų pasekmes, jas įvertinti ir vėl pervertinti savo pasirinktą strategiją. Šio mokymo būdo taikymas reikalauja iš dėstytojo išvystytos ir gerai apgalvotos mokymo taktikos. Literatūroje pateikiami įvairūs požiūriai į dėstančiojo tikslus ir auditorijos valdymą. Straipsnyje autorė pateikia savitą dėstytojo situacijų nagrinėjimo metodiką, detaliai ją pristato ir argumentuoja. Jos praktinis pritaikymas Lietuvos aukštosiose mokyklose, ruošiančiose verslo vadybos specialistus prisidėtų prie mokymo proceso kokybės gerinimo, taptų svarbiu profesionalių specialistų ruošimo įrankiu. [Iš leidinio]

ENIn the article a case study method, which is amply used at Harvard Business School in United State of America and also at European Business Schools characterized by top ratings, has been analyzed. A case study method, as teaching tool of business management students and executives, accomplishes and enriches conventional methods of teaching, such as lecturing, assigning of practical tasks, reading of specialty literature etc. Nevertheless, despite popularity of a case study method among prestigious Business Schools, various approaches to definition of a proper for teaching process case could be found, also different emphasizes on process of application of this teaching method have been put. The article deals with following issues: at first, characteristic features of case making it proper for teaching purposes have been considered; the second, detailed a case analysis' methodic, which enabled to increase efficiency of teaching process of business management in universities, has been presented. The methodic has been drawn up having objective more expressed orientation of teaching process to application of theoretical frameworks to solving real issues in specific business situations and development of concrete business decisions and also to form skills how to predict and evaluate plausible outcomes of alternative decisions. Practical application of a case study method let to accelerate acquisition of prac­tical skills of students and make them better prepared for searching successful business decisions. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41330
Updated:
2018-12-17 11:06:55
Metrics:
Views: 8    Downloads: 2
Export: