Bronzos liejyklos Kaune XVII-XVIII a.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bronzos liejyklos Kaune XVII-XVIII a
Alternative Title:
Bronze foundries in Kaunas in the 17th-the 18th centuries
In the Journal:
Kauno istorijos metraštis. 2004, 5, p. 229-246
Keywords:
LT
Amatai; Bažnyčios varpai; Bronzos liejykla; Bronzos liejyklos; Kaunas; Metalo lydymo krosnys; 17 amžius; 18 amžius.
EN
17th-18th centures; Bronze foundries; Bronze foundry; Church bells; Crafts; Kaunas; Metal smelting chamber.
Summary / Abstract:

LTArcheologinių tyrinėjimų metu Kauno senamiestyje dažnai randami juodųjų metalų lydimo šlako gabalai. Šie radiniai labiau susiję su metalo apdirbimu kalvėse gaminant ir taisant miestiečių buityje ir ūkyje reikalingus metalinius dirbinius ir įrankius. Abejotina, kad Kaune XV–XVIII amžiais būtų veikusios juodųjų metalų lydymo įmonės, gaminusios didesnius kiekius metalo žaliavos. Apie tai neturime nei istorinių žinių, nei archeologinių tyrinėjimų duomenų. Spalvotųjų metalų lydymo šlako Kauno senamiestyje randama daug rečiau, bet apie jo apdirbimą jau turime archeologinių ir istorinių žinių. Kaune rastos bronzos lydymo ir varpų liejimo krosnys, datuojamos XVII–XVIII amžiais, mūsų žiniomis yra vienintelės šiuo metu žinomos Lietuvoje ir Pabaltijyje, ir Rytų bei Vakarų Europoje jos nėra dažnas radinys. Pačių bronzos lydymo krosnių buvimas mieste ar bet kurioje urbanizuotoje teritorijoje yra susijęs su gaisrų pavojumi, todėl jų reikėtų ieškoti nuošalesnėse, mažiau užstatytose vietose. Nors viena Kaune rasta bronzos lydymo krosnis stovėjo miesto centre, bet aikštėje tarp mūrinių pastatų ir mūrine tvora aptvertame kieme, kita – nuošalioje vienuolyno ūkio kiemo teritorijoje, atokiau nuo ten stovėjusių, beje, mūrinių pastatų. Rastos Kaune bronzos lydymo krosnys ne tik informuoja apie įvairiapusišką čia gyvenusių meistrų veiklą, bet ir turėtų paskatinti istorikus, menotyrininkus, metalo apdirbimo istorija besidominčius specialistus naujiems tyrinėjimams apie beveik nežinomą Lietuvos kultūros paveldą – varpus.

ENDuring archaeological excavations in the old city of Kaunas a lot of pieces of fused slag of ferrous metals were found. These findings are related to the processing of metal in forges when producing and mending metal equipment of citizens used in everyday life. It is very doubtful that there were ferrous metals fussing companies in the 15th-18th c. in Kaunas, which could produce large stocks of raw material of metal. There are no historical data or archaeological findings confirming that. Pieces of fused slag of noble metals are even rarer found in Kaunas old city, but there are historical and archaeological data about its processing. Stoves for the fusion of bronze and moulding of bells (dated the 17th-18th c.) were found in Kaunas. According to our knowledge they are the only ones known in Lithuania and the Baltic countries. They are not frequently found in Eastern and Western Europe. The existence of these stoves in the city or any other urbanised territory is closely related to the risk of fire, and therefore they should be looked for in more remote and less urbanised territories. Even though one stove found in Kaunas was in the city centre, but it was in a square surrounded by stone houses and in the yard with stone fence, the other – in a remote territory of monasteries household yard further from the buildings, which in fact were built from stone. The found stoves speak about miscellaneous activities of local craftsmen and should encourage historians, art critics, specialists of metal processing history to conduct new researches about fairly known Lithuanian cultural heritage – bells.

ISSN:
1822-2617; 2335-8734
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41263
Updated:
2018-12-17 11:28:53
Metrics:
Views: 20    Downloads: 7
Export: