Publikacijos apie Žalgirio mūšio 500-ąsias metines 1910 m. periodinėje spaudoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Publikacijos apie Žalgirio mūšio 500-ąsias metines 1910 m. periodinėje spaudoje
Alternative Title:
Publications about the 500th anniversary of the battle of Grunwald in the periodical press in 1910
Keywords:
LT
LDK istorija; Periodinė spauda; Publikacijų rodyklė; Žalgirio mūšis, 1410.
EN
500th anniversary; Battle ff Grunwald; Battle of Grunwald; GDL history; Index of publications; Periodical press.
Summary / Abstract:

LT1910-ųjų metų vasarą lietuviai, lenkai, ukrainiečiai, baltarusiai, čekai minėjo Žalgirio mūšio 500-ąsias metines, kurios sulaukė plataus atgarsio daugelio Europos valstybių periodiniuose leidiniuose. Straipsnyje pristatoma autorės parengta Žalgirio mūšio 500-ųjų metinių minėjimo 1910-aisiais literatūros rodyklė ir trumpai apžvelgiamas joje įrašytų publikacijų turinys. Publikacijos buvo spausdinamos Lenkijos, Rusijos, Ukrainos, Vokietijos ir kitų šalių laikraščiuose bei žurnaluose. Ypač daug dėmesio Žalgirio mūšio 500-osioms metinėms buvo skiriama Lenkijos periodinės spaudos puslapiuose. Rodyklėje suregistruotos 234 publikacijos: lietuvių kalba - 165, lenkų - 59, rusų - 9, baltarusių - 1; Vilniuje ir Kaune išleistuose leidiniuose - 114, JAV - 63, Seinuose - 15, Mažojoje Lietuvoje (Tilžėje, Klaipėdoje) - 15, Latvijoje (Rygoje) - 27. Didžiąją publikacijų dalį sudaro trumpi laikraščių korespondentų pranešimai apie Žalgirio mūšio minėjimus įvairiuose Lietuvos, Latvijos, JAV, Lenkijos ir kitų šalių miestuose, jubiliejinių renginių organizavimo komitetų pranešimai, skelbimai. Didesnės apimties publikacijų, skirtų Žalgirio mūšio istorijai, jo reikšmei, atminimo įamžinimui, pasirodė vos keletas. Straipsnyje minimi kunigo Antano Šmulkščio (slapyvardžiu Paparonis), Augustino, Kazimiero Šeškevičiaus, Juozo Jesaičio išverstas iš lenkų kalbos Stanislavo Smolkos (Stanisław Smolka), Juozo Gabrio bei Jono Yčo straipsniai. Publikacijose lietuvių kalba dažnai siekta priminti Žalgirio mūšio reikšmę, taip pat iškelti tautos atgimimo svarbą, viešai deklaruoti lietuvių siekį kurti atskirą nuo lenkų įtakos visuomeninį gyvenimą.

ENIn the summer of 1910 Lithuanians, Poles, Ukrainians, Belarusians and the Czechs celebrated the 500th anniversary of the Battle of Grunwald which has received a loud reaction in the periodicals of the majority of European states. The article presents the literature index of the celebration of the 500th anniversary of the Battle of Grunwald in 1910 and briefly discusses the content of the publications. Publications appeared in newspapers and journals in Poland, Russia, Ukraine, Germany and other countries. Special attention to the 500th anniversary of this Battle was paid in Polish periodicals. In total the index has 234 publications: 165 in the Lithuanian language, 59 – in Polish, 9 – in Russian, 1 – in Belarusian. In publications published in Vilnius or Kaunas it is featured 114, in the USA – 63, in Seiniai – 15, In the Lithuania Minor (Tilsit, Klaipėda) – 15, in Latvia (Riga) – 27. The majority of publications are short reports about the anniversary of the Battle of Grunwald in various cities of Lithuania, Latvia, the USA, Poland and other countries, reports of the organisational committees of the anniversary events, announcements. There were only several publications which gave comprehensive information of the history of the Battle of Grunwald, its significance, commemoration of the remembrance. The article mentions articles of Antanas Šmulkštis (nickname Paparonis), Augustinas, Kazimieras Šeškevičius, Juozas Jesaitis (translated article of Stanisław Smolka from the Polish language), Juozas Gabris and Jonas Yčas. The publications in the Lithuanian language sought to remind the significance of the Battle, as well as to stress the importance of the revival of the nation, publicly declare Lithuanians’ goal to create public life separated from Polish influence.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41241
Updated:
2013-04-29 00:55:55
Metrics:
Views: 4
Export: