"Didelių vilčių metai" - Žalgirio mūšio minėjimas 1910 metais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Didelių vilčių metai" - Žalgirio mūšio minėjimas 1910 metais
Alternative Title:
"Year of great hopes" - the Grunwald celebrations of 1910
Keywords:
LT
Antanas Vivulskis; Diagrama Žalgirio mūšiui; Istorinė atmintis; Krokuva; Paminklas Žalgirio mūšiui Krokuvoje; Tadeusz Popiel; Zygmunt Rozwadowski; Šv. Mišios.
EN
Antoni Wiwulski; Historical memory; Holy Mass; Krakow; Monument to the Battle of Grunwald in Krakow; Panoramic painting The Battle of Grunwald; Tadeusz Popiel; Zygmunt Rozwadowski.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje detaliai aprašomos 1910-aisiais metais buvusios Abiejų Tautų Respublikos (ATR) teritorijoje vykusios Žalgirio mūšio 500-ųjų metinių iškilmės. Pagrindine iškilmių vieta buvo Krokuva - buvusi valstybės sostinė. Šventė Krokuvoje truko tris dienas; pirmąją dieną atidengtas paminklas Žalgirio mūšiui, sukurtas Antano Vivulskio. Taip pat buvo atidaryta senienų paroda, skirta Vladislovui Jogailai. Antrąją iškilmių dieną Krokuvoje „Sokół“ („Sakalas“) draugijos nariai demonstravo gimnastikos pratimus; reginį stebėjo vietinė publika ir svečiai iš užsienio. Trečią dieną šventę uždarė iškilminga procesija Vavelio katedroje, kurios kulminacija tapo vainikų uždėjimas ant karaliaus Jogailos sarkofago. Šventės metu specialiame paviljone, išpuoštame kaspinais, vainikais, Lenkijos ir Lietuvos herbais, demonstruotas panoraminis Tadeušo Popielio ir Zygmunto Rozvadovskio paveikslas „Žalgirio mūšis“. Šventę Krokuvoje aplankė apie 150-200 tūkstančių žmonių iš visų okupuotų teritorijų, taip pat atvyko svečiai iš kitų slaviškų kraštų (Kroatijos, Slovėnijos, Čekijos, Rusijos). Minėjimai vyko ir kituose Lenkijos miestuose, tačiau tam, kad jie nesikirstų su švente Krokuvoje, juos leista rengti mėnesiu anksčiau. Pagrindinis mažesnių minėjimų elementas buvo šventos mišios, kurių pabaigoje giedotas „Te Deum“, taip pat atidengtos atminimo lentos ar pastatyti paminklai, kartais buvo supilami „Žalgirio piliakalniai“. Kukliau Žalgirio metinės minėtos Rusijos Imperijai priklausiusioje ATR dalyje: surengta ceremonija Vilniaus katedroje, suvaidinta istorinė drama apie karalienę Jadvygą.

ENThe article describes in detail the 500th anniversary of the Battle of Grunwald that took place in 1910 in the former Polish–Lithuanian Commonwealth. The main place of celebration was Krakow, the former capital of the state. The celebration in Krakow lasted three days; on the first day a monument to the Battle of Grunwald, created by Antanas Vivulskis, was unveiled. An exhibition of antiques, dedicated to Jogaila, was also opened. On the second day the members of the society "Sokol" (literally translated "A falcon") demonstrated gymnastics; local audiences and guests from abroad watched the sight. On the third day, the celebration was closed by the festive procession in the Wawel Cathedral, culminating in the laying of the wreaths on King Jogaila's sarcophagus. During the celebration, Tadeusz Popiel's and Zygmunt Rozwadowski's panoramic painting "The Battle of Grunwald" was shown in a special pavilion that was decorated with ribbons, wreaths and Polish and Lithuanian coats of arms. The celebration in Krakow attracted from 150 to 200 thousand people from all occupied territories, as well as guests from other Slavic countries (Croatia, Slovenia, Czech Republic, Russia). The commemorations took place in other cities of Poland, too, but they were allowed to be held one month earlier so they would not take place on the same day as the big celebration in Krakow. The main element of the smaller commemorations was the holy masses at the end of which people sang the "Te Deum", an early Christian hymn of praise. What is more, memorial plaques were unveiled and monuments were erected. Sometimes people even created the "Grunwald Mounds". The territory of Polish–Lithuanian Commonwealth that belonged to Russia marked the anniversary of the Battle of Grunwald a bit quieter: a ceremony was organized at the Vilnius Cathedral, and a historical drama about Queen Jadwiga was played.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41240
Updated:
2016-06-20 19:09:08
Metrics:
Views: 4
Export: