Šv. Kazimieras karys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šv. Kazimieras karys
Alternative Title:
St. Casimir the soldier
Keywords:
LT
Adrijanas Kolėrtas; Hagiografinė ikonografija; Hagiografinė literatūra; Jokūbas Lauras; Martynas Baronas; Šv. Kazimieras; Šv. Kazimiero atvaizdai; Šventųjų garbinimas; Šventųjų katalogai.
EN
Adriaen Collaert; Catalogues of Saints; Cult of Saints; Giacomo Lauro; Hagiographic iconography; Hagiographic literature; Hagiography; Images of St. Casimir; Marcin Baron; Saint Casimir; St Casimir.
Summary / Abstract:

LTXVI a. pabaigoje ir hagiografija, ir atvaizdas ieško karalaičio Kazimiero šventumo istorijos, tiksliai išreiškiančios nematomą ir sektiną jo gyvenimo pusę. XVII a. pradžioje šv. Kazimiero ikonografijoje įsivyrauja du iš pirmo žvilgsnio labai skirtingi atvaizdai: kario ir šventojo karalaičio. Šiame straipsnyje aptariamas šv. Kazimiero, kaip kario, atvaizdas ir jo ikonografinės prasmės. Karalaičio parodytos tikėjimo galimybės tikinčiųjų sąmonėje niekada nebuvo atskiriami nuo valstybės globėjo įvaizdžio, jo garbinimo istorijos ištakos pirmiausia liudija valstybinio šventojo statusą ir svarbą, o ankstyvojoje hagiografinėje tradicijoje jaučiamas militarinės arba karo stebuklų temos išskirtinumas. Šv. Kazimierą vaizduoti kaip romėnų karį galėjo paskatinti trys kariniai šv. Kazimiero stebuklai. Šio tipo šventojo karalaičio atvaizdai sureikšmina šventojo – valstybės globėjo ir gynėjo vaidmenį. Laikui bėgant šv. Kazimiero atvaizdo istorijoje nusvėrė kanoninis pamaldžiojo karalaičio ikonografinis tipas: šarvus apgaubė šermuonėlių mantija, rankoje pražydo lelija, tačiau karališko kario insignijos neišnyko iš jo ikonografijos. Kariška atributika su lelijomis bei kryžiumi įgavo dar vieną atspalvį ir pamaldaus karalaičio atvaizde rodė didvyriško tikėjimo pavyzdį, o nuolatinę pagalbą savajai tautai liudijo kariniai stebuklai atvaizdų fone. Šv. Kazimieras taip pat vaizduotas su valdovo skeptru, kuris tapo paties valdovo emblema. Šis atributas papildo karūną ir tradiciškai yra laikomas galios bei valdžios ženklu.

ENIn the end of the 16th c. hagiography and image looks for the history of holiness of Prince Casimir which would precisely express the invisible and observable side of his life. In the beginning of the 17th c. in the iconography of St. Casimir there were two images which were different from the first sight: warrior and saint prince. This article analyses St. Casimir’s warrior’s image and its iconographic meanings. The belief possibilities shown by the Prince in the consciousness of the congregation were never separated from the image of state’s protector, the beginning of his worshiping history proclaim the status and importance of the state’s saint, whereas in the early hagiographic tradition the exclusivity of the topic of military or war miracle is felt. The image of St. Casimir as a Roman warrior could be encouraged by three war miracles of St. Casimir. This kind of images of the saint prince gives prominence to the role of the saint-state protector and defender. During the course of time the canonical devout iconographic image of the Prince prevailed: the armour is covered with stoat mantle. Lily in the hand; nevertheless the insignia of a royal warrior did not disappear from his iconography. The royal accessories with lilies and cross acquired another shade and expressed an example of heroic belief in the image of the devour prince, whereas constant help for his own nation are expressed via war miracles in the background of the images. St. Casimir is also shown with the spectrum of a governor, which has become the emblem of the ruler himself. This accessory comes with a crown and traditionally is understood as a sign of power and authority.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41234
Updated:
2013-11-02 15:11:53
Metrics:
Views: 4
Export: