Marso aidai Krokuvos katedroje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Marso aidai Krokuvos katedroje
Alternative Title:
Echoes of Mars in Krakow cathedral
Keywords:
LT
Jonas Sobieskis, 1629-1696 (Jonas III Sobiekis, Jan III Sobieski); Jozefas Pilsudskis; Kircholmo pergalė; Krokuva; Krokuvos Šv. Stanislovo bažnyčia; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Oršos mūšis; Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas); Vavelio katedra; Vladislovas Jogaila; Žalgirio mūšis, 1410; Žalgirio pergalė; Zigmantas Vaza, 1566-1632 (Zygmunt III Vaza; Sigismund).
EN
Battle of Grunwald; Battle of Orsha; John Sobieski; Jozef Pilsudski; Kircholm victory; Sigismund Vasa; Teutonic banners; The Grunwald victory; The Wawel Cathedral; Vladislovas Jogaila; Wawel Cathedral; Wladyslaw Jagielo.
Summary / Abstract:

LTViduramžiais pergales mūšiuose ir dėkingumą Dievui nugalėtojai įprasmindavo įvairiais būdais. Vienas iš populiariausių būdų buvo trofėjinių ginklų, vėliavų, liturginių reikmenų kabinimas savo šalies bažnyčiose. Lenkijoje trofėjų saugojimo vietos funkciją atliko įvairios bažnyčios, iš kurių svarbiausia buvo Krokuvos Vavelio katedra. Ant jos sienų 1411 m. buvo iškabintos Žalgirio mūšyje paimtos kryžiuočių vėliavos. Todėl ilgą laiką Krokuvos katedra išliko kaip šios pergalės ir vėlesnių mūšių bei karų atminimą įprasminanti vieta. Straipsnyje siekiama atskleisti Krokuvos katedros vaidmenį įprasminant šį atminimą. Remiamasi žiniomis apie joje buvusius reliktus, vykusias pagerbimo ceremonijas. Lenkija ir Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė per savo gyvavimą patyrė daug skambių pergalių. Išskirtine galima laikyti 1683 m. pergalę prie Vienos. Jos šlovė pasklido visoje Europoje ir užgožė ankstesnes Lenkijos karines pergales. Tuo pačiu Krokuvos katedroje Vienos atminimo tradicija nustelbė ilgai vyravusią Žalgirio atminimo tradiciją. 1803 m. katedros kapitula perdavė daug atminimo dovanų kunigaikštienei Izabelei Čartoriskai. Taip karo trofėjų vieta ir pergalių atminimo centras perkeltas iš Krokuvos katedros į Sibilės šventyklą Pulavuose. Tuo tarpu katedroje vietoje pergalės iškilmių imta rengti didvyrių laidotuvių ceremonijas. Po Pirmojo pasaulinio karo atsikūrus Lenkijos valstybei, Krokuvos katedra turėjo įprasminti pasiektas pergales dėl valstybės išlikimo ir jos sienų. Ši katedra ir šiandien vertinama kaip praeities karų įprasminimo ir juose žuvusių karių atminimo vieta.

ENIn the Middle Ages, the winners marked victories in battles and their gratitude to God in various ways. One of the most popular ways was to hang trophy weapons, flags, liturgical objects in churches in their country. In Poland, the function of trophy storage was performed by various churches, of which the Wawel Cathedral in Krakow was the most important. In 1411, the flags taken from the Crusaders during the Battle of Grunwald were hung on its walls. That is why the Krakow Cathedral remained the place of remembrance of this victory and of subsequent battles and wars for a long time. The aim of the article is to reveal the role of the Krakow Cathedral in remembering this event. The research is based on knowledge of the relics that were held in this particular cathedral and what important ceremonies took place there. Poland and the Grand Duchy of Lithuania have won many striking victories during their existence. Victory in the Battle of Vienna, 1683, is considered to be exceptional. Its glory spread throughout Europe and seemed even more important than the previous Polish military victories. At the same time in the Krakow Cathedral, the tradition when it comes to remembering Vienna has overshadowed the long-standing tradition of the remembering Grunwald. In 1803, the capitula of the cathedral has handed many remembrance gifts to duchess Izabela Czartoryska. This is how the trophy storage and the victory memorial centre are moved from the Krakow Cathedral to Temple of the Sibyl in Puławy. Meanwhile, in the cathedral, the funeral ceremonies of the heroes were arranged instead of victory celebrations. After World War I and the re-establishment of the Polish state, the Krakow Cathedral had to celebrate the victories achieved in regards to the state's survival and its borders. Today, this cathedral is considered to be a place of remembrance of the past wars and those who died in them.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41230
Updated:
2014-04-22 18:59:13
Metrics:
Views: 2
Export: