Evaluation of computerized accounting systems for small and medium enterprises in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Evaluation of computerized accounting systems for small and medium enterprises in Lithuania
Alternative Title:
Lietuvos buhalterinės apskaitos kompiuterizuotų sistemų mažoms ir vidutinėms įmonėms įvertinimas
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2004, Nr. 1 (36), p. 32-38
Keywords:
LT
Accounting system; Advice system; Apskaitos sistema; Evaluation; Knowledge; Model; Modelis; Įvertinimas.
EN
Accounting system; Apskaitos sistema; Evaluation; Model; Modelis; Patarimų sistema; Įvertinimas; Žinios.
Summary / Abstract:

LTVerslo sėkmę lemia ne tik efektyvesni gamybos metodai, bet ir buhalterinės apskaitos kompiuterizuotų sistemų diegimas. Tai ypač svarbu plečiant e-verslą. Siekiant efektyviai valdyti verslą, apskaitos sistemos turi tiksliai ir laiku pateikti informaciją. Pastaruoju rinkti įmonės poreikius atitinkančią sistemą? Tai nėra lengvas uždavinys. Todėl kompiuterizuojančių apskaitą įmonių vadovams iškyla daugybė klausimų: nuo ko pradėti ieškoti sau tinkamos sistemos; kokius išskirti kriterijus bei apskaitos prioritetus; kokia turėtų būti optimali bei įmonės poreikius atitinkanti modulių apimtis. Rinktis būtina itin atidžiai. Investicijos apskaitos sistemoms turi būti panaudotos, pagal įmonės dydį, specifiką, poreikius, finansinius pajėgumus bei numatomus tikslus. Svarstant, kiek reikia įsigyti programinių modulių, reikia atsižvelgti į tai, kad buhalterijoje darbuotojas tvarko ne visą apskaitą, o tik jos dalį. Dėl to kiekvienoje kompiuterizuotoje darbo vietoje instaliuoti visą buhalterinės apskaitos programų paketą neverta - pakanka programos, padedančios tvarkyti vieną kurią buhalterinės apskaitos dalį. Lietuvoje trūksta mokslinių tyrimų apie apskaitos sistemas. Užsienio šalių patirtis rodo, kad apskaitos kompiuterizavimas gamybininkams suteikia ne tik papildomo laiko kontroliuoti ūkinei veiklai ir stebėti, kad įmonė nepatektų į nepalankią ūkinę situaciją, bet ir padaro apskaitos procesą skaidresnį, patogesnį mokesčių ir kitų institucijų kontrolei.Šio darbo tikslas - sukurti apskaitos sistemų įvertinimo metodiką, kuri leistų parinkti kompiuterizuotos apskaitos tinkamą variantą konkrečiai įmonei siekiant šio tikslo, tenka išspręsti šiuos uždavinius: 1) išnagrinėti teorinę medžiagą apie apskaitą bei praktinę informaciją apie Lietuvoje dažniausiai pasirenkamas buhalterinės apskaitos sistemas mažo ir vidutinio dydžio įmonėms; 2) remiantis sukaupta medžiaga, išskirti esminius jų vertinimo kriterijus;3) kriterijų pagrindu sudaryti modelį; 4) modelio testavimui sukurti eksperimentinę patarimų sistemą.[...] Darbe pateiktą eksperimentinę patarimų sistemą įvertino ir pasiūlė jos tobulinimo kryptis keli šios srities ekspertai - įmonių buhalteriai. Jie pripažino, kad tokia patarimų sistema reikalinga, nes padeda mažų ir vidutinių įmonių vadovams sutaupyti laiko ir sąnaudų minėtos paskirties informacijos paieškai. Ekspertų pasiūlymai, sprendžiant šią problemą, buvo įvertinti tolimesniuose tyrimuose. Šis mokslinis darbas galėtų padėti išplėsti buhalterinės apskaitos konsultacinių firmų paslaugas, kad šios pagal įmonių pageidavimus rekomenduotų priimtinas įvairių firmų buhalterinės apskaitos sistemas bei jų modulius. Lietuvos firmose tokio apskaitos sistemų parinkimo verslo dar nepastebėta. Užsienio tinklalapiuose jau yra tokio tipo konsultacinių firmų, kurios, atsižvelgiant į įmonės dydį, specifiką bei poreikius, rekomenduoja tinkamą apskaitos sistemą. [Iš leidinio]

ENBusiness success depends not only on the use of more effective methods of production but also on the spread of accounting systems. This is particularly important for developing e - business. Accounting system must provide accurate and timely data for managing business efficiently. How to evaluate and select the prospecting system? The selection process should be done very carefully. It is also good to have a selection methodology. There is some lack of scientific research about the accounting systems in Lithuania. This work attaches great importance on the research of accounting systems evaluation methodology. This methodology was based on cumulative theoretic material about accounting and practical information about the accounting systems in Lithuania. During this research the most important evaluation criteria for accounting systems were picked out and a model was created The model was used in an experimental advice system, which is implemented with the help of programming tool called Knowledge Wright. The experts of accounting systems in Lithuania evaluated the experimental advice system and presented suggestions to improve the authors' system. This scientific work should help to expand anew service of consultative firms - to recommend accounting systems for small and middle enterprises. [text from author]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Cloud-computing based accounting for small to medium sized business / Ceslovas Christauskas, Regina Miseviciene. Inžinerinė ekonomika. 2012, 23 (1), p. 14-21.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41193
Updated:
2020-11-12 22:04:05
Metrics:
Views: 9    Downloads: 1
Export: