Komponavimo principai jaunųjų lietuvių kompozitorių kūryboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Komponavimo principai jaunųjų lietuvių kompozitorių kūryboje
Alternative Title:
Composing principles in the works of Lithuanian young composers
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2001, Nr. 8, p. 116-125
Keywords:
LT
Aleatorika; Komponavimo principas; Komponavimo techgnika; Komponavimo technika; Polistilistika; Polististika; Serializmas; Sonoristika; Spektrinė muzika.
EN
Aleatoric; Composing principle; Composing technique; Compozing principle; Polistylistic; Serialism; Sonorism; Spectral music.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinė muzikos meno situacija, pasižyminti ypatingu evoliucinių procesų spartumu bei nevienalytiškumu, reikalauja ieškoti giluminių daugelio muzikinių reiškinių motyvų ir faktorių, bendro vienijančio kompoziciją prado. Šių dienų kompozitoriui itin aktualu nepaskęsti jį supančioje įvairiausių krypčių, metodų įvairovėje, neapsiriboti kompozicinių naujovių perėmimu ir adaptavimu, bet, pažįstant bendrąjį šiandienos muzikos kontekstą, išlikti savitu tautos ir epochos meninio gyvenimo reiškėju. Gilinimasis į konkretaus regiono, laikmečio, kompozitorių kartos, autoriaus ar net atskiro kūrinio komponavimo principus sudaro sąlygas ne tik laisviau atsiskleisti kuriančiojo individualumui, bet pasitarnauja ir konceptualiam muzikos atsinaujinimui. Šiame straipsnyje nagrinėjami kompozitorių, pasirodžiusių mūsų muzikos akiratyje 1990-ųjų pradžioje būdingieji komponavimo principai. Detaliau analizuojami kūriniai: S. Dikčiūtės „Septynių tiltų misterija“, V. Germanavičiaus „Affluente“, „Takas“, A. Jasenkos „Antikinės giesmės“, A. Kučinsko „Lied“. Jaunųjų kompozitorių naudojami principai gana įvairūs bei traktuojami individualiai. Jų traktuotėse pastebimi nacionalinių intonacijų rudimentai (polinkis į diatoniką, trichordinių intonacijų gausa ir pan.) bei atsiskleidžia kūrėjų individualybės. Pažymėtina, kad jaunųjų autorių kūrybai būdingas muzikinės raiškos formų pliuralumas yra simptomatiškas nūdienos reiškinys. 1990-ųjų pradžioje informacija apie naujausią muziką tapo pasiekiama laisvai, jaunųjų (ir ne tik) kūryboje naujai atgyja „primiršti“ avangardistiniai komponavimo principai.

ENModern situation in the art of music, with extremely rapid evolutionary processes and diversity, calls for the search for deep motives and factors of many music phenomena, common origin uniting the composition. It is highly important for a contemporary composer to resist drowning in the variety of surrounding trends, methods, limiting himself/herself to adoption and adaptation of compositional novelties, but rather stay peculiar ambassador of the artistic life of the nation and epoch through knowledge of the general context of contemporary music. Getting insight into the composing principles of a specific region, period, composers' generation, author or even individual piece of music creates conditions not only for more freedom of expression for a creator's individuality but also contributes to conceptual music rebirth. The author of the article analyses characteristic composing principles of the composers who came into spotlight in early 1990s. The following pieces of music receive deeper analysis: "Septynių tiltų misterija" [Mystery of Seven Bridges] by S. Dikčiūtė, "Affluente", "Takas" [Path] by V. Germanavičius,, "Antikinės giesmės" [Antique Songs] by A. Jasenka, "Lied" by A. Kučinskas. Principles used by young composers are quite diverse and individually interpreted. Rudiments of national intonations (inclination to diatonics, abundance of trichord intonations, etc.) are observed in their interpretations as well as revelation of creators' individuality. It should be noted that pluralism of the forms of music expression characteristic to young creators is symptomatic phenomenon of today. In early 1990s, information about the latest music became freely accessible, "forgotten" avant-garde composing principles are reborn in the works by young (and not only) composers.

ISSN:
1648-3979
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41184
Updated:
2018-12-17 10:56:33
Metrics:
Views: 6    Downloads: 1
Export: