Lietuvos žlugimo preliudas : 1939 m. rugsėjo 27-29 d. Vokietijos-SSRS derybų Maskvoje dokumentai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos žlugimo preliudas: 1939 m. rugsėjo 27-29 d. Vokietijos-SSRS derybų Maskvoje dokumentai
Editors:
Šepetys, Nerijus, parengė, vertimas [edt, trl]
In the Journal:
Naujasis Židinys - Aidai. 2002, Nr. 9-10, p. 453-458
Notes:
Reikšminiai žodžiai: 1939 m. rugsėjo 27-29 d. Vokietijos-SSRS derybos; Antrasis pasaulinis karas, 1939-1945 (World War II); Lietuvos ir SSRS santykiai; Lietuvos ir Vokietijos santykiai; Molotovo-Ribentropo paktas; SSRS ir Vokietijos susitarimai; Sovietų okupacija; 1939 September 27-29 German-Soviet negotiations; Lithuanian-German relations; Lithuanian-SSSR relations; Molotov-Ribbentrop Pact; Second World War; Soviet occupation; Soviet-German agreements; WWII; World War II.
Keywords:
LT
20 amžius. 1941-1944; Lietuvos ir SSRS santykiai; Lietuvos ir Vokietijos santykiai; Molotovo-Ribentropo paktas; SSRS ir Vokietijos susitarimai.
EN
1939 September 27-29 German-Soviet negotiations; Lithuanian-German relations; Lithuanian-SSSR relations; Molotov-Ribbentrop Pact; Soviet occupation; Soviet-German agreements.
Summary / Abstract:

LTPublikuoti keturi dr. Nerijaus Šepečio iš vokiečių kalbos išversti dokumentai, nušviečiančiantys Vokietijos Reicho ir Sovietų Sąjungos derybas Maskvoje 1939 m. rugsėjo 27-29 d. Trijų dokumentų tekstai paskelbti ištisi, su nedidelėmis kupiūromis, vieno dokumento skelbiamas tik fragmentas. Pirmasis ir trečiasis dokumentai - tai tik devinto dešimtmečio pabaigoje privačiame grafo Friedricho Wernerio von Schulenburgo archyve aptikti vokiškosios pusės Ribbentropo derybų su Stalinu ir Molotovu protokoliniai užrašai. Publikuojamas kupiūruotas pirmojo Ribbentropo pokalbio su Stalinu ir Molotovu užrašas ir antrojo užrašo pradžia. Antrasis dokumentas - Ribbentropo telegrama Hitleriui (Maskva, 1939-09-28); Ketvirtasis dokumentas – Priedas: dokumentas apie tikruosius Vokietijos politinius siekius per derybas dėl interesų sferų mainų Maskvoje Šie dokumentai – Lietuvos likimo 1939-1940 m. liudininkai.

ENHere we publish four documents translated from German by Dr. Nerijus Šepetys, which address the negotiation between the German Reich and Soviet Union in Moscow, 27-29, September, 1939. Texts of the three documents are published in their entirety with only small omissions, and only a fragment of a fourth document is published. The first and the third documents are German protocol notes of the Ribbentrop's negotiation with Stalin and Molotov, found only in the end of the ninth decade in the private archive of count Friedrich Werner von Schulenburg. The transcription with omissions of the first Ribbentrop’s conversation with Stalin and the beginning of the second transcription are published. The second document is the Ribbentrop’s telegram to Hitler (Moscow, 28.09.1939); the fourth annex document reveals Germany’s true political intentions regarding the exchange of spheres of interest during the negotiation in Moscow. These documents bear witness to the destiny of Lithuania in 1939-1940.

ISSN:
1392-6845
Related Publications:
Molotovo-Ribbentropo paktas ir Lietuva / Nerijus Šepetys. Vilnius : Aidai, 2006. 335 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41126
Updated:
2021-02-22 22:50:03
Metrics:
Views: 7    Downloads: 2
Export: