Mūšis prie Vilniaus ir miesto nusiaubimas 1734 metais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mūšis prie Vilniaus ir miesto nusiaubimas 1734 metais
Alternative Title:
Battle near Vilnius and the sack of Vilnius in 1734
Keywords:
LT
Bajorai; Karas; Konfederacija; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė; Miestiečiai; Mūšis prie Vilniaus; Rusijos imperija; Vilniaus nusiaubimas; Vilnius.
EN
Confederation; Grand Duchy of Lithuania; Nobility; Russian empire; The battle near Vilnius; The sack of Vilnius; Townpeople; Vilnius; War.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje pateikiami kai kurie fragmentai iš platesnės studijos apie 1733 m. prasidėjusio tarpuvaldžio politinius įvykius. Šio tarpuvaldžio ir vadinamojo 1733–1736 m. karo dėl Lenkijos karaliaus sosto paveldėjimo istorija susilaukė lenkų, rusų, austrų, vokiečių, prancūzų ir net amerikiečių istorikų dėmesio. Tačiau ne visų šių įvykių istorijos problemos buvo išsiaiškintos ar net paliestos. Vienas iš tokių istoriografijoje dar neminėtų šio karo epizodų yra 1734 m. Vilniaus miesto nusiaubimas, įvykdytas rusų kariuomenės po mūšio prie Vilniaus (1734 m. sausio 30 d.). Šio straipsnio autoriui pavyko Maskvoje esančiame Rusijos centriniame valstybiniame senųjų aktų archyve ir Rusijos užsienio politikos archyve aptikti istorinius dokumentus, kurie leidžia išsamiau nušviesti kautynių Vilniaus prieigose ir po jų įvykusio miesto nusiaubimo istoriją. Mūšis prie Vilniaus ir tuoj po jo įvykdytas miesto nusiaubimas straipsnyje aptariamas ne izoliuotai, bet Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje vykusių karo veiksmų kontekste. Siekiama parodyti Rusijos intervencinių jėgų dydį, tai, kaip mūšio išvakarėse ir netrukus po jo LDK vyko karo veiksmai, pirmiausia tie, kuriuose veikė mūšyje dalyvavusios pajėgos. Straipsnį sudaro šešios dalys, kuriose iš eilės aptariami šie įvykiai ir procesai: Rusijos kariuomenės intervencija, karo veiksmai LDK mūšio prie Vilniaus išvakarėse, 1734 m. sausio 30 d. mūšio Vilniaus prieigoje aplinkybės ir eiga, Vilniaus miesto nusiaubimas ir rusų korpuso pasitraukimas iš miesto, minėtos miestelėnus užklupusios nelaimės atgarsiai.

ENThe article contains some fragments from the broader study of the political events of the interregnum that started in about 1733. The history of the interregnum and so-called war 1733-1736 for the inheritance of the Polish throne received attention from Polish, Russian, Austria, German, French and even American historians. But not all the problems of the period in question were explained or even mentioned. One of the war episodes not mentioned in historiography yet is the devastation of Vilnius City by the Russian army following the battle near Vilnius (30 January 1734). The author of the article managed to find historical documents in the Russian central state archive of old documents and Russian foreign policy archive in Moscow, which brought more light to the history of the battles that took place at the approaches to Vilnius, followed by the city devastation. The battle near Vilnius, immediately followed by the ravage of the city is discussed in the article in the context of war actions taking place in the Grand Duchy of Lithuania. The author attempts to show the size of the Russian intervention forces, the course of military actions taking place in the eve of the battle and soon afterwards, first of all, those military acts in the GDoL, in which the forces that were involved in the battle near Vilnius took part. The article consists of six parts, in which the following events and processes are consistently discussed: intervention of the Russian army, military actions in the eve of the GDoL battle near Vilnius, circumstances and course of the battle at the approach to Vilnius on 30 January 1734, devastation of Vilnius city and withdrawal of the Russian unit from the city, echoes of the disaster that struck Vilnius community.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41041
Updated:
2013-04-29 00:52:32
Metrics:
Views: 14
Export: