Organizacijos kaitos skatinimas : vadovo vaidmens vertinimo raiška

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Organizacijos kaitos skatinimas: vadovo vaidmens vertinimo raiška
Alternative Title:
Motivation of organisational change: expression of the evaluation of the role of the manager
In the Journal:
Mokslas ir edukaciniai procesai [Science and process of education]. 2010, Nr. 4 (13), p. 107-120
Keywords:
LT
Efektyvumas; Efektyvumas, kaita, skatinimas, vadovas, vaidmuo; Kaita; Skatinimas; Vadovas; Vaidmuo.
EN
Change; Efficiency; Efficiency, change, motivation, manager, role; Manager; Motivation; Role.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama organizacijos kaitos samprata, ypač akcentuojant švietimo organizacijų kaitos procesus. Pateikti pagrindiniai sėkmingo vadovavimo veiksniai, skatinantys kaitą, aptariamas vadovų vaidmuo, inicijuojant ar skatinant kaitos procesus. Straipsnyje taip pat pristatomi Šiaulių kolegijoje atlikto tyrimo, kurio tikslas – nustatyti vadovų vaidmenį skatinant kaitą, rezultatai. Tyrime dalyvavo įvairių lygmenų Šiaulių kolegijos vadovai bei dėstytojai. Tai leido palyginti vadovų ir dėstytojų išsakytus vertinimus apie vadovų vaidmenį skatinant kaitą daryti tam tikras išvadas. Gauti rezultatai gali būti naudingi rengiant kolegijos kaitos strategiją. [Iš leidinio]

ENThe article deals with the conception of organisational change, particularly highlighting the processes of change of educational organisations. The main factors of successful management motivating the change are presented; the role of the management in initiating and motivating the processes of change is discussed. The results of the research carried out at Šiauliai College are presented in the article. The goal of the research was to determine the role of the management in motivating the change. The managers of different levels and the teachers of Šiauliai College participated in the research. It allowed us to compare the evaluation expressed by the managers and teachers related to the role of the management in motivating the change, to make certain conclusions. The obtained results could be useful for preparing the strategy of College change. [From the publication]

ISSN:
1822-4644; 2345-0681
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41039
Updated:
2017-09-20 19:44:02
Metrics:
Views: 5
Export: