Ar XVIII a. pabaigoje buvo pastatyti Lietuvos Metrikos rūmai Vilniuje?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ar XVIII a. pabaigoje buvo pastatyti Lietuvos Metrikos rūmai Vilniuje?
Alternative Title:
Did the Late 18th c. See Construction of the Lithuanian Metrica House in Vilnius?
In the Journal:
Lietuvos Metrikos naujienos. 2006, Nr. 8, p. 51-55
Keywords:
LT
18 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Archyvai / Archives; Mokslo šaltiniai / Sources of science; Pilys. Tvirtovės. Bastėjos / Castles. Bastions. Fortresses.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama preliminariai išsiaiškinti, ar XVIII a. pabaigoje buvo pastatytas atskiras Lietuvos Metrikai saugoti skirtas pastatas Vilniuje, kaip kartais tvirtinama istoriografijoje, siekiama atsekti tokių teiginių pagrįstumą. Menotyrininkas Vladas Drėma 1964 m. paskelbdamas architekto Martyno Knakfuso ataskaitą apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (toliau – LDK) archyvo pastato pastatymą į istoriografiją įvedė teiginį, kad XVIII a. pabaigoje Vilniaus Žemutinės pilies teritorijoje buvo pastatyti specialiai Lietuvos Metrikos archyvui saugoti skirti rūmai. Išdėstytos medžiagos pagrindu straipsnyje daroma išvada, kad Lietuvos Metrikos archyvui skirtas atskiras pastatas Vilniaus Žemutinės pilies teritorijoje nebuvo pastatytas. Abiejų Tautų Respublikos žlugimo išvakarėse pagal M. Knakfuso projektą pastatytas vadinamasis „LDK archyvas“, arba „naujoji kanceliarija“, nebuvo skirtas Lietuvos Metrikai saugoti. Kadangi nei Vilniaus pilies ir žemės teismų knygos, nei LDK vyriausiojo tribunolo knygos, kurioms saugoti buvo skirtas šis pastatas, kaip savarankiški šaltinių kompleksai pagal šiandieninę sampratą neįeina į Lietuvos Metrikos sudėtį, akivaizdu, jog istoriografijoje teiginys apie Lietuvos Metrikos archyvui skirto pastato pastatymą atsirado gerokai išplėtus Lietuvos Metrikos sąvoką į pastarąją nepagrįstai įtraukiant ir teisminių institucijų savarankiškus archyvinius kompleksus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Metrika; Archyvai; Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Vyriausiasis Tribunolas; Vilniaus žemutinė pilis.

ENThe paper seeks to give a preliminary clarification whether the late 18th c. saw construction of an individual building in Vilnius designed for storing the Lithuanian Metrica, as it is sometimes maintained in historiography, and to trace back the validity of such statements. By publishing in 1964 the report of Marcin Knackfuss on construction of the building of the archive of the Grand Duchy of Lithuania (the GDL), art historian Vladas Drėma introduced a statement into historiography that in the late 18th c. the territory of Vilnius Lower Castle saw construction of a house for the special purpose of storing the Lithuanian Metrica archive. Based on the material presented, the paper concludes that an individual building for housing the Lithuanian Metrica archive was never erected in the territory of Vilnius Lower Castle. The so-called “GDL Archive” or “The New Office” constructed to the design of M. Knackfuss on the eve of the collapse of the Commonwealth of Both Nations did not have the purpose of storing the Lithuanian Metrica. As neither the Vilnius Castle nor land court records, nor the records of the GDL Supreme Tribunal, for whose storage the building was designed, are part of the Lithuanian Metrica as independent complexes of sources in accordance with the present-day concept, it is evident that the statement about construction of a building designed for the Lithuanian Metrica archive appeared in historiography as a result of the significant expansion of the concept of the Lithuanian Metrica through the unjustified inclusion into this concept of independent archival complexes of the judiciary.

ISSN:
1392-3382
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4103
Updated:
2018-12-17 11:45:34
Metrics:
Views: 22    Downloads: 9
Export: