Kultura polska Wilna w okresie Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich w latach 1919-1920

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Kultura polska Wilna w okresie Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich w latach 1919-1920
In the Journal:
Zapiski historyczne. 2003, t. 68, z. 4, p. 69-88
Keywords:
LT
1919-1920; Kultūra; Kultūrinis gyvenimas; Lenkų kultūra; Nacionalizmas; Periodinė spauda; Vilniaus kraštas; Vilnius; Visuomeninės organizacijos; Švietimas.
EN
1919-1920; Cultural Life; Culture; Nationalism:Education; Nongovermental Organisations; Periodicals; Polish culture; Vilnius; Vilnius region.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama lenkų kultūra Vilniuje vadinamosios „Rytinių žemių civilinės valdybos“ (RŽCV) laikotarpiu 1919-1920 m. RŽCV veikė Lietuvos, Baltarusijos ir Voluinės žemėse, kurios buvo užimtos Lenkijos kariuomenės, tačiau nebuvo inkorporuotos į Lenkijos sudėtį, ir buvo Józefo Pilsudskio federacinės politikos dalimi. Vilnius buvo pavaldus RŽCV tarp dviejų bolševikų okupacijų – tarp 1919 m. balandžio iki 1920 m. liepos mėn. Straipsnyje tiriamos lenkų kultūrinės iniciatyvos – teatras, muzika, dailė, knygų leidyba, spauda - šiuo laikotarpiu. Intensyviausias ir reikšmingiausias kultūrinis gyvenimas vyko teatre. Duris atvėrė du teatrai – dramaturgijos Pohulenkoje ir modernusis arba Operetė buvusios „Lutnia“ scenoje. Iš viso per sezoną dramaturgijos teatras parengė 40 spektaklius, kuriuos atliko 232 kartus. Pastatyti nauji spektakliai, tokiai kaip L. Słovackio „Fantazijos“. Be to, Vilnių aplankė teatras „Blady“ su režisieriumi L. Solskiu, kurio dėka vilniečiai taip pat galėjo pamatyti naujausius ir geriausius to meto Lenkijos spektaklius. Modernusis teatras taip pat stengėsi neatsilikti, pastatė įžymią operą „Halkas“ ir kita. Lenkų kultūrai Vilniuje buvo reikšmingas 1919 m. pabaigoje Stepono Batoro universiteto atidarytas ir Menų fakulteto įkūrimas, kuriame dirbo žymūs menininkai B. Kubickis, F. Ruszczycas, J. Czajkowskis, J. Bułhakas ir kiti. Mieste veikė keletas knygynų, tarp jų Zawadskių, Mokowskio ir kt., taip pat kelios bibliotekos, ėjo du lenkiški laikraščiai – „Dziennik Wileński“ ir „Nasz Kraj“.

ENThe article analyses Polish culture in Vilnius in 1919-1920, during the period of the so-called civilian management of Eastern lands. The said civilian management acted in territories of Lithuania, Belarus and Volhynia that were occupied by the Polish Army but were incorporated into Poland and was part of the federal policy of Józef Piłsudski. Vilnius was subordinate to civilian management between the two Bolshevik occupations between the April of 1919 the July of 1920. The article examines different Polish cultural initiatives of this period, namely theatre, music, art, book publishing, and the press. The most intense and significant cultural life took place in theatre. Two of them opened at that time - drama theatre in Pohulanka (now: the Russian Drama Theatre of Lithuania) and modern theatre or Operetta in the former stage of "Lutnia". Throughout the season, drama theatre produced 40 plays per season, which were performed 232 times. New performances were created, such as "Fantasies" (original name "Fantazy") by Juliusz Słowacki. In addition, theatre "Blady" together with director Ludwik Solski visited Vilnius thus allowing Vilnius residents to also see the latest and greatest Polish plays of that time. Modern theatre also tried to keep up, thus the famous opera "Halka" was created, as well as other famous works. To Polish culture in Vilnius, the opening of Stephen Báthory University in the end of 1919 was significant as well as the establishment of the Faculty of Arts, which employed prominent artists Kubickis, Ferdynand Ruszczyc, Józef Czajkowski, Jan Bułhak, etc. There were several bookstores in the city, including Zawadskis, Mokowskis bookstores, etc., as well as several libraries. Also, two Polish newspapers were being produced - "Dziennik Wileński" and "Nasz Kraj".

ISSN:
0044-1791; 2449-8637
Related Publications:
Między stołecznością a partykularyzmem : wielonarodowościowe społeczeństwo Wilna w latach 1915-1920 / Andrzej Pukszto. Toruń : Europejskie Centrum Edukacyjne, 2006. 258 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41024
Updated:
2018-04-08 15:00:56
Metrics:
Views: 4
Export: