Aukštojo mokslo plėtra Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aukštojo mokslo plėtra Lietuvoje
Alternative Title:
Expansion of knowledge in Lithuania
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2003, Nr. 2 (33), p. 7-10
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas; Aukštojo mokslo plėtra; Aukštos kvalifikacijos specialistai; Plėtros tikslai; Politika; Studijos; Vizija, misija.
EN
Development of Higher Education, Studies, Policy; Goals of development; Higher Education; Highly qualified specialists; The development of higher education; Vision, mission.
Summary / Abstract:

LTLietuvai atkūrus Nepriklausomybę, šalies aukštojo mokslo sistemos svarba užtikrinant sėkmingą valstybės plėtrą nuolat didėja. Aukštojo mokslo sistema veikia nuolat dinamiškai kintančios aplinkos sąlygomis ir yra veikiama pasaulio mastu vykstančių procesų. Lietuvai stojant į Europos Sąjungą, būtina pakelti šalies mokslinę kompetenciją ir aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimą į europinį lygį kitaip šalis nesugebės ne tik kurti, bet ir įsisavinti sparčiai besivystančių technologijų, o Lietuvoje parengti specialistai nesugebės konkuruoti atviroje ES darbo rinkoje. Šioje situacijoje svarbiausi Lietuvos aukštojo mokslo plėtros tikslai yra aukštojo mokslo prieinamumo galintiems ir norintiems studijuoti užtikrinimas; aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas; aukštojo mokslo studijų kokybės užtikrinimas; nuolat besimokančios visuomenės kūrimas. Darbai, kuriuos būtina atlikti įgyvendinant užsibrėžtus tikslus, yra numatyti šiuo metu rengiamame Lietuvos aukštojo mokslo sistemos 2003-2007 metų plėtros plane, taip pat aptarti šiame straipsnyje. [Iš leidinio]

ENAfter the Restoration of Independence the systems of higher education are aimed at developing the state. The system of higher education is influenced by changing environment and world processes. Joining EU, it is necessary to raise the country's scientific competence and the training of highly qualified specialists according to European requirements. Otherwise the country will not be able to create and master rapidly developing technologies, and Lithuanian specialists will not be able to compete in an open EU market. Under this situation, the main aims of the development of higher education are the ensurance of the accessibility to education, the training of highly qualified specialists, the ensurance of the quality of education, the creation of learning society. These aims expressed in the plan for the development of higher education in Lithuania in 2003-2007 are analysed in this article. [From the publication]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41022
Updated:
2018-12-17 11:16:49
Metrics:
Views: 1
Export: