Foreign banks' entry into the transitional economies : the comparative analysis of some Central Eastern European countries

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Foreign banks' entry into the transitional economies: the comparative analysis of some Central Eastern European countries
Alternative Title:
Užsienio bankų atėjimas į pereinamos ekonomikos šalis: lyginamoji kai kurių Vidurio ir Centrinės Europos šalių analizė
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2003, Nr. 1 (32), p. 30-38
Keywords:
LT
Bankų motyvacija; Konkurenciniai pranašumai; Nacionaliniai bankai; Pereinamojo laikotarpio ekonomika; Užsienio bankai; Užsienio bankų atėjimo motyvai ir strategijos pereinamos ekonomikos šalyje; Užsienio bankų privalumai ir trūkumai; Vietinių bankų išlikimo perspektyvos.
EN
Advantages and disadvanatges of foreign banks; Banking motivation; Competitive advantages; Foreign banks; Foreign banks entry motives and strategies in tranzit economies; National banks; Prospects of domestic banks survival; Transitional economies.
Summary / Abstract:

LTUžsienio bankų atėjimas į Vidurio ir Centrines Europos rinkas vyko ganėtinai sparčiai ir įspūdingai. Šiame straipsnyje analizuojami duomenys apie užsienio bankų skvarbą, jų veiklą, strategiją ir darbo ypatumus kai kuriose Vidurio ir Centrinės Europos šalių (Lietuvos, Estijos, Lenkijos ir Rumunijos) rinkose. Visos šios šalys ketina netrukus prisijungti prie bendros ir integruotos Europos Sąjungos rinkos. Peržvelgę pastarųjų dešimtmečių bankų istoriją turbūt nerasime tokios pasaulio šalies, kuri būtų išvengusi mažesnės ar didesnės bankų krizės. Finansinės krizės problemos ir pasekmės šalyse gana skirtingos. Industrinės šalys paprastai atsiduria finansinėje krizėje dėl makroekonominių sunkumų. Tuo tarpu pereinamosios ekonomikoje šalyse prie ekonominių sunkumų dar prisideda vyriausybės veiklos keblumai, centrinio banko klaidos komercinių bankų priežiūroje bei netinkamas bankų valdymas. Pagrindiniai veiksniai skatinantys užsienio bankus ateiti į šias pereinamosios ekonomikos rinkas, buvo savo klientų paramos ir naujų rinkų ieškojimo strategija. Šiame straipsnyje apžvelgiamos šalių, į kurias ateina užsienio bankai rinkų ypatumai, užsienio bankų privalumai ir trūkumai, pagrindinės tikslinės vartotojų grupės, bei ateinančių bankų veiklos kryptys. Darbe empiriškai tiriami ir kai kurie svarbūs aspektai apie plataus masto užsienio bankų skverbimąsi į Vidurio ir Centrinės Europos šalių rinkas. Tai daroma naudojantis duomenimis, gautais atlikus tyrimus Lietuvos, Estijos, Lenkijos ir Rumunijos užsienio bei vietiniuose bankuose (2001-2002 metais). Čia nagrinėjami ir esminiai užsienio bankų motyvai strategiškai ilgai išlikti kitos šalies finansų rinkose. Taip pat diskutuojami svarbesni bankų valdymo ir vadybos metodai bei jų pokyčiai atėjus užsienio kapitalo bankams.Gauti tyrimo rezultatai rodo, kad užsienio savininkų valdomi bankai dominuoja įmonių finansuose, naujų produktų pasiūloje ir kredito rizikos vadyboje. Vienas iš svarbiausių struktūrinių pasikeitimų 1990-1999 metais Vidurio ir Rytų Europos finansinėse sistemose buvo užsienio kapitalo valdomų finansinių institucijų išplitimas bankinėje sistemoje. Jau nuo praeito amžiaus dešimto dešimtmečio pradžios daugelis naujų rinkų sumažino prekybos barjerus finansinėms paslaugoms. Padidėjęs užsienio kapitalo dalyvavimas skatino užsienio bankų dalyvavimo poveikio tyrimus. Lyginami esminiai klausimai, susiję su pagrindiniais sprendimų priėmimo panašumais bei skirtumais užsienio ir vietos kapitalo valdomuose komerciniuose bankuose. Taip pat analizuojamas konkurencinis užsienio kapitalo valdomų bankų „spaudimas“ jau minėtų šalių kredito rinkose. [Iš leidinio]

ENThe entry of foreign banks into the Central and Eastern European countries (CEECs) markets has been rapid and outstanding. This paper presents some practical results of foreign banks' entry; activities, strategy and operation in some CEECs (Estonia, Lithuania, Poland, and Romania) all hoping to join the European Union integrated financial market sooner or later. The main incentives motivating foreign entry have been a decision to use the customer following and/or market seeking strategy. The host country market specifics, advantages and disadvantages of foreign banks, main target groups, and fields of activities are also discussed in the paper. The paper empirically investigates some more important aspects of foreign banks' massive entry into the CEECs banking market based in the special survey results provided in Estonian, Lithuania, Polish and Romanian domestic and foreign-owned banks in 2001. Also, some Croatian foreign banks survey comparative data are used. Foreign banks' motives for strategic long-term stay in the host country market, some more important characteristics of banks' governance and management are discussed in the paper. Interesting questions were, who are the key decision-makers in majority foreign owned banks, how banks adopted know-from and risk management systems from the mother bank, how the mother helps its daughter in the host country, etc. The competitive pressure by foreign banks and domestic banks survival prospects issues are also studied in the paper. [From the publication]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41013
Updated:
2021-01-14 20:59:53
Metrics:
Views: 3    Downloads: 1
Export: