Dėl lietuvių antpuolių Mozūrijoje XIII a. 7-ojo dešimtmečio pradžioje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl lietuvių antpuolių Mozūrijoje XIII a. 7-ojo dešimtmečio pradžioje
Keywords:
LT
Baltų etnonimai; Didysis prūsų sukilimas; Durbės mūšis; J. Powierskis; Karo žygis, 1262 m.; Kunigaikštis Treniota; Mažoji Lenkija; Mindaugas; Mozūrija; Pakarvių mūšis; Treniota.
EN
Baltic ethnonyms; Battle of Durbe; Battle of Pokarwis; Campaign of 1262; Duke Treniota; J.Powierski; Lithuania; Little Poland; Masovia; Mazowia; Mindaugas; The Great Prussian Uprising; Treniota.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos kontroversijos dėl baltų genčių antpuolių į Mozūrijos žemes XIII amžiuje. Pasitelkęs gausius vienalaikius šaltinius, mokslinę literatūrą ir įtaigiai analizuodamas Didlenkių kronikos tekstus bei juos interpretavusio lenkų mokslininko Jano Powierskio argumentus autorius daro išvadas, kad klausimą labai apsunkina istoriografinė tradicija, mažai išaiškinusi tikrąją baltų etnonimų (lietuvių, žemaičių, prūsų) prasmę konkrečiais jų paminėjimo atvejais. Jokių karo veiksmų tarp Lietuvos karalystės ir Vokiečių ordino iki 1261 m. vasaros-rudens sandūros nebuvo. Mindaugui pradėjus kariauti ir padarius didelį žygį į Cėsį 1261 m. rudenį, toliau Lietuvos karalystės karo veiksmus Livonijoje vokiečių šaltiniai nurodo tik 1263 m. pradžioje. Patikimai datuotas didelis lietuvių žygis į Mozūriją ir Pavyslį įvyko 1262 m. birželio mėnesį, tų metų rudenį lietuviai puolė Voluinės žemes. Tuo galima paaiškinti lietuvių pasyvumą šiaurėje 1262 m.

ENThe article analyses the controversies over the attacks of Baltic tribes on the Masurian lands in the 13th c. By using vast sources and scientific literature, the author concludes that the issue is complicated by the historiographical tradition, which has little analysed the real meaning of Baltic ethnonyms (Lithuanian, Samogitian, Prussian) in specific cases of the use thereof. There were no military actions between the Kingdom of Lithuania and the Teutonic Order before summer 1261. With Mindaugas having commenced military actions and entering Cēsis in Autumn 1261, further military actions of the GDL in Livonia are indicated in German sources only in the beginning of 1263. The march of Lithuanians into Masuria took place in June 1262. This date is reliable since it was the date when Lithuanians attacked the lands of Volhynia. This can be used to explain passive activities of Lithuanians in northern territories.

Related Publications:
История Литвы : T. 1 С древнейших времен до 1569 года / Эдвардас Гудавичюс. Москва : BALTRUS, 2005. 679 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41006
Updated:
2013-04-29 00:52:03
Metrics:
Views: 7
Export: