Žmogaus pašaukimas stačiatikybėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žmogaus pašaukimas stačiatikybėje
Alternative Title:
The Human Vocation in Orthodoxy
In the Journal:
Soter. 2005, 16 (44), p. 171-180
Keywords:
LT
Stačiatikių Bažnyčia / Orthodox Church.
Summary / Abstract:

LTNūdienos Europai reikia naujų šventųjų ir naujų pašaukimų, gebančių „tiesti tiltus“, vis labiau suvienijančius Bažnyčias. Didelio vienybės troškimo paženklintame žemyne Bažnyčios pirmos turėtų rodyti už bet kuriuos susiskaldymus stipresnio ir visuomet kuriamojo bei atkuriamojo broliškumo pavyzdį. Pašaukimų sielovada turėtų pasižymėti ekumeniniu matmeniu. Katalikų Bažnyčia turėtų daug dėmesio skirti teologiniam ir dvasiniam Stačiatikių Bažnyčių lobynui; tai būtų naudinga pašaukimų sielovadai. Straipsnyje siekiama apžvelgti bendrąjį žmogaus pašaukimą, susitelkiant tik ties keliomis reikšmingomis stačiatikių teologijos temomis: sudievinimu, beaistringumu, nuodėmingumu, gyvenimu Šventojoje Dvasioje. Skirtingi Rytų ir Vakarų krikščioniškojo dvasingumo akcentai bei mistinės patirties apibendrinimai padeda geriau aprėpti visą dieviškojo Apreiškimo plotį bei gylį.Reikšminiai žodžiai: Žmogaus pašaukimas; Stačiatikybė; Sudievinimas.

ENThe world today needs Christians capable of “building bridges” that would help unite the Churches. In a world marked by a profound desire for Christian unity and for authentic spiritual values, the Churches must be the first to give the example of fraternity stronger than any division. The pastoral care of vocations today must have an ecumenical dimension. All vocations, present in both the Catholic and the Orthodox Church, are committed to take up the challenge of evangelization together, and to give witness of communion and faith in Jesus Christ, the one Saviour of the world. The Catholic Church must pay greater attention to the theological and spiritual treasures of the Orthodox Church; this can only be of benefit to the vocation ministry. The article aims to review the common human vocation, focusing on just a few important topic of the Orthodox theology: deification, dispassionateness, sinfulness, and living in the Holy Spirit. The different accents of the Easter and Western Christian spirituality and the mystical experiences lead to a better understanding of the breadth and the depth of the divine Revelation.

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41
Updated:
2018-12-17 11:31:18
Metrics:
Views: 13    Downloads: 2
Export: