Ankstyvieji skandinavų ir kuršių kontaktai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ankstyvieji skandinavų ir kuršių kontaktai
Alternative Title:
Early contacts between Scandinavians and Curonians
Keywords:
LT
Danai; Kuršas; Kuršiai; Norvegai; Rašytiniai šaltiniai; Rytinis Pabaltijys; Sagos; Saksas Gramatikas; Sembai; Skandinavai; Skandinavija; Vikingai; Švedai.
EN
Curonia; Curonians; Eastern coast of the Baltic Sea; Sagas; Saxo Grammaticus; Scandinavia; Scandinavians; The Curonians; The Dane; The Norwegians; The Sambians; The Swedes; The Vikings; Written sources.
Summary / Abstract:

LTIstorinės tradicijos konstatuojama, kad ankstyvieji skandinavų susidūrimai su vakarų baltais – kuršiais įvyko jau VII a. Mintis apie ankstyvąją skandinavų kolonizatorišką veiklą rytiniame Pabaltijyje yra pripažįstamos daugelyje šiuo klausimu rašiusių Europos istorikų ir archeologų darbų. Pažymėtina ir tai, kad šie ankstyvieji kontaktai apibūdinami kaip rytinio Pabaltijo priklausomybė skandinavams. Dėl pačių skandinavų ir baltų ryšių didesnių diskusijų nekyla. Jau vien tik archeologinė vakarinių baltų medžiaga tai patvirtina. Tačiau nesutinkama, kad VIII a. būta kuršių priklausomybės skandinavams fakto. Beje, kiekybinė V-VIII a. skandinaviškos kilmės importo analizė neleidžia teigti, kad VII a. būta kokios nors materialinės kultūros kolonizacijos. Nepakankamai gausi archeologinė skandinaviškos kilmės medžiaga neleidžia daryti ir kokių nors tikslių išvadų apie šio laikotarpio skandinavų ir baltų santykius. Remiantis archeologijos duomenimis, intensyvėjančius kontaktus su skandinavais galima konstatuoti buvus tik IX-X a. Straipsnyje nagrinėjami probleminiai ankstyvieji skandinavų ir kuršių kontaktai, remiamasi gausia istoriografija ir šaltiniais, pateikiama svarbios informacijos apie baltus iki krikščionybės įvedimo. Glaustame tyrime autorius atskleidžia tris skandinavų ir kuršių intensyvesnių ryšių laikotarpius, juos datuoja ir aptaria, pasitelkęs įvairių literatūros žanrų: analų, kronikų, sagų ir kt., liudijimus.

ENAccording to written sources, more intensive contacts between Scandinavians and Curonians could be dated to the beginning and the middle of the IXth century (830-860). The second period of active contacts could be noticed in the first quarter of the Xth century, and the third one in the end of the Xth century. It should be taken into account, that during this period not only Scandinavian Vikings used to attack the Eastern coast of the Baltic Sea, but Swedish and Danish lands suffered attacks by Curonians as well. The data of written and archaeological sources do not imply that in the said period the Eastern coast of the Baltic Sea was colonized by Scandinavians, or tribes of Western Baits were subjugated to some political Scandinavian power. [text from author]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40993
Updated:
2013-04-29 00:51:53
Metrics:
Views: 12
Export: