Valdymo apskaitos organizavimas smulkaus verslo įmonėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valdymo apskaitos organizavimas smulkaus verslo įmonėse
Alternative Title:
Management accounting in small and medium enterprises
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2002, Nr. 4 (30), p. 40-44
Keywords:
LT
Smulkus ir vidutinis verslas; Valdymo apskaita; Valdymo apskaitos sistemos formavimas.
EN
Management accounting; Management accounting systems formation; Small and medium enterprises.
Summary / Abstract:

LTSmulkaus ir vidutinio verslo vystymas yra svarbus šalies ekonominio augimo veiksnys, tačiau iki šiol Lietuvoje dar nepavyko sukurti efektyvaus šio verslo sektoriaus, galinčio tapti visos šalies ekonomikos plėtros pagrindu. Daugelis specialistų pripažįsta, kad pagrindinės smulkaus ir vidutinio verslo problemos yra susijusios su valdymo patirties ir finansinių išteklių stoka. Šiuo metu įmonės veiklos rezultatai ir jos verslumas didele dalimi priklauso nuo verslo informacinio aprūpinimo, kuriam prielaidas sukuria atitinkama įmonės vidinės apskaitos sistema. Tačiau valdymo apskaitos organizavimo galimybės ekonominėje literatūroje ir praktikoje nagrinėjamos didelių įmonių (organizacijų) lygmenyje. Vyrauja nuomonė, kad smulkaus verslo įmonių tikslai, ištekliai ir galimybės neatitinka valdymo apskaitos sąnaudų. Atlikto tyrimo tikslas - apibendrinti ir įvertinti smulkaus verslo įmonių apskaitos kokybę ir tinkamumą, aprūpinant informacija valdymo sprendimus. Straipsnyje nagrinėjamos valdymo apskaitos organizavimo galimybės smulkaus verslo įmonėse: apibendrinti valdymo apskaitos tikslai, uždaviniai ir formavimo ribotumai; atliktas šių įmonių apskaitos būklės įvertinimas .parengtos rekomendacijos valdymo apskaitos sistemos formavimui smulkaus verslo įmonėse. Siūlomas valdymo apskaitos sistemos formavimo algoritmas sudaro galimybę smulkaus verslo įmonėse pasirinkti dalinę valdymo apskaitos organizavimo formą, atsižvelgiant į įmonės veiklos specifiką, galimybes ir vystymosi perspektyvas; apibūdina loginę jos įgyvendinimo žingsnių seką. [Iš leidinio]

ENThe development of small and medium enterprises is an essential factor of economic growth of the country. Nevertheless it hasn't been succeeded to create an effective SME's sector in order to stimulate the whole economy of the country. Many specialists agree that the main problems of SME are the lack of management experience and financial resources. In today's dynamic business environment the results and performance of the company's activity are dependent on the supply of business information the base for which is the company's inner information system. However the management accounting in economic literature is approached only in large business environments. There is a dominating belief that SME's objectives, resources and potential are not adequate to the expenditures of the management accounting. The purpose of the implemented research is to evaluate the quality and feasibility of the management accounting in SME. In this treatise it has been analysed the possibility of the management accounting organizing in SME and: the goals, tasks and the establishment limitations of the management accounting are summarizes; the evaluation of SME's management accounting basing on the indicators of the SME's management accounting and questionnaire data are made; recommendations on management accounting system formation in SME are presented. The proposed algorithm of management accounting organization enables to select the partial management accounting form and defines its logical evaluation steps. [Text from author]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Vidaus kontrolės sistemos kūrimas ir įgyvendinimas smulkiose ir vidutinėse Lietuvos įmonėse / Asta Dzingulevičienė , Aurelija Kustienė. Vagos. 2010, Nr. 86 (39), p. 13-19.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40977
Updated:
2018-12-17 11:06:45
Metrics:
Views: 6    Downloads: 1
Export: