Podróż Michała Römera z Wilna do Kowna w listopadzie 1920 r.- fragment "Dziennika”

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Podróż Michała Römera z Wilna do Kowna w listopadzie 1920 r.- fragment "Dziennika”
In the Journal:
Biuletyn Historii Pogranicza. 2003, nr. 4, p. 69-80
Keywords:
LT
Dienoraštis; Kaunas; Kelionė; Kelionės aprašymas; M. Riomeris; Mykolas Riomeris; Pasienis; Vilnius; Vilnius.
EN
Description of travel; Diary; Frontier; Kaunas; M. Riomeris; Michal Romer; Travel; Vilnius.
Summary / Abstract:

LTMykolas Römeris (Michael Pius Paschalis von Römer) gimė 1880 m gegužės 17 Novoaleksandrovsko (dabar Zarasai) apskrityje Bogdaniškių dvare. Mirė Vilniuje 1945 m. vasario 22 d. Baigė Peterburgo Teisės mokyklą (1901), studijavo Jogailos universitete (1901-1902) ir Paryžiaus Politikos mokslų mokykloje (1902-1905). Teisininkas, publicistas, visuomenės ir politinis veikėjas. Viena svarbiausių asmenybių analizuojant lietuvių ir lenkų santykių raidą XX a. I pusėje. Römeris buvo vienas vadinamosios „kraštiečių“ ideologijos kūrėjų. „Krašto“ požiūris, pačių tos ideologijos kūrėjų manymu, turėjo tapti subtilaus ir plastiško buvusios įvairiatautės LDK tautų sugyvenimo pagrindu. Jie pabrėžė tų žemių atskirumą tiek nuo Rusijos, tiek ir nuo „Karalystės“. Vengdamas Rusijos teismo, Römeris 1906 m. apsigyveno Krokuvoje. Ten parašė pirmąjį darbą „Lietuva. Studija apie lietuvių tautos atgimimą“. 1907-1915 m. dirbo Vilniuje. Kai 1920 m. lietuvių ir lenkų santykiai visiškai sugedo, teko rinktis tarp Lenkijos ir Lietuvos. Römeris pasirinko Lietuvą. Tačiau savo gyvenimą susiejęs su Lietuva, jautėsi esąs Lietuvos lenkas ir mėgino daryti viską lietuvių ir lenkų konfliktui užgesinti. Publikuojama ištrauka iš jo Dienoraščio. Tekstas rašytas ranka, lenkiškai. Apie būtinybę Dienoraštį publikuoti Paryžiuje ne kartą kalbėjo tenykštės „Kulturos“ redaktorius Ježis Giedroicas, kurį ypač domino lietuvių ir lenkų arba Lietuvos ir Lenkijos santykių raida. Kai kurie Dienoraščio fragmentai jau publikuoti, kalbama ir apie viso Dienoraščio leidimą. Skelbiamuose Dienoraščio ištraukose 1920 m. lapkričio pr. ir kiek vėlesni įrašai. Tuomet Römeris keliavo iš Vilniaus į Kauną per Lydą, Volkoviską, Balstogę ir Suvalkus. Vertingas Lietuvos, Baltarusijos ir Lenkijos paribio aprašymas.

ENMichael Pius Paschalis von Römer was born on 17 May 1880 in the Bogdaniškės estate of Novoaleksandrovsk (currently Zarasai) county. He died on 22 February 1945. M. Römer finished Saint Petersburg School of Law in 1901, studied at the Jagiellonian University (1901–1902) and Paris School of Political Sciences (1902–1905). He was a lawyer and a public and political figure. He was one of the key personalities when analysing the development of Lithuanian and Polish relations in the first half of the 20th c. According to the founders of this ideology, it should become a basis for subtle and flexible interaction between the nations of the former multi-national GDL. In avoidance of the Russian Court, Römer settled in Krakow in 1906. This was the place where he wrote his first work “Lithuania. A Study about the Revival of the Lithuanian Nation”. In 1907–1915 he worked in Vilnius. When Lithuanian and Polish relations deteriorated in 1920, he had to choose between Lithuania and Poland and he chose Poland. However, by linking his life with Lithuania, he considered himself a Lithuanian Pole and tried to do all his best to minimise the conflict between Lithuanians and Poles. An extract from his “Diary” is published. The text is written in hand in Latin. The editor of the Paris journal “Kultūra” Ježis Giedroicas more than once spoke about the necessity to publish “The Diary” in Paris. He was especially interested in the development of Lithuanian and Polish relations. Some of the extracts from “The Diary” have already been published. There are certain intentions to publish the whole diary. The published extracts of the diary date back to November 1920. It was the period when Römer travelled from Vilnius to Kaunas through Lida, Vawkavysk, Białystok and Suwałki.

ISSN:
1641-0033
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40967
Updated:
2021-02-14 17:30:19
Metrics:
Views: 8    Downloads: 1
Export: