[Wojsko litewskie 1918-1940. Litewskie formacje zbrojne 1940-1953] : recenzija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
[Wojsko litewskie 1918-1940. Litewskie formacje zbrojne 1940-1953]: recenzija
In the Journal:
Biuletyn Historii Pogranicza. 2004, nr. 5, p. 184-188
Keywords:
LT
1918-1940; Ginkluotas pasipriešinimas Lietuvoje; Ginkluotė; Kariuomenė; Lietuvos armija; Lietuvos kariuomenė.
EN
1918-1940; Armament; Armed Resistance in Lithuania; Army; Lithuanian Army.
Summary / Abstract:

LTIšleista Jan‘o Rutkiewicz‘iaus knyga apie Lietuvos ginkluotąsias pajėgas. Lenkijoje šis klausimas menkai žinomas, istorinių tyrimų kaip ir nėra, neskaitant kelių nedidelės apimties publikacijų. Knygos reikšmę ir vertę dar didina tai, kad be nepriklausomos Lietuvos Respublikos 1918-1940 m. kariuomenės joje aptariamos lietuvių karinės formuotės II pasaulinio karo ir vėlesniu laikotarpiu. Pastarąsias formavo tiek komunistinė Rusija, tiek Trečiasis Reichas (įskaitant pogrindžio formuotes), pagaliau, nuo 1944 m. dar buvo lietuviškos tautinės karinės formuotės pogrindyje. Knygoje aptariama Lietuvos Kariuomenės istorija, atskiri skyriai skirti Lietuvos ir Lenkijos (lietuvių ir lenkų) santykiams 1918-1944 metais, kariuomenės augimui 1918-1922 m., perėjimui prie plėtros taikos sąlygomis, kariuomenės organizavimui ir struktūrai XX a. III-IV dešimtmečiais, Šaulių sąjungos organizavimui ir struktūrai, Lietuvos ir Lenkijos santykiams užmezgus diplomatinius santykius 1938 m., RA 29-ajam teritoriniam šaulių korpusui. Nagrinėjama lietuvių karinių dalinių tarnyba vokiečiams, RA 16-osios šaulių divizijos istorija, aptariami atskiri daliniai Vakarų sąjungininkų gretose, komunistinis ir tautinis partizaninis pasipriešinimas. Karinės uniformos raidai skirtoje dalyje autorius aprašo jos evoliucija 1918-1953 metais, Lietuvos Respublikos ordinus, medalius ir kitus pasižymėjimo ženklus 1919-1940 m., mokyklų ir kursų skiriamuosius ženklus, taip pat kariuomenės rūšių ir karinių specialybių skiriamuosius ženklus. Apibendrinant galima pasakyti, kad Jan‘o Rutkiewicz‘iaus dėka skaitytojas gavo knygą, iš kurios gali semtis informacijos apie vienos Lenkijos Antrosios Respublikos kaimynių ginkluotąsias pajėgas.

ENJan Rutkiewicz’s book on the armed forces of Lithuania has been published. This issue is vaguely known in Poland. There is no historic research into the matter. Only several not extensive publications touch upon this topic. The significance and the value of the book are increased by the fact that apart from discussing the military forces of independent Lithuania of 1918–1940, it also discusses Lithuanian military formations during WWII and the following period. Such military forces were formed by the communist Russia, the Third Reich (including underground formations), and finally, there were Lithuanian national military formations acting as underground formations in 1944. The book discusses the history of Lithuanian armed forces. Its several sections are dedicated to Lithuanian and Polish relations in 1918–1944, the growth of the armed forces in 1918–1922, organisation and structure of military forces in the 3rd–4th decades of the 20th c., the organisation and structure of the Riflemen Union, the Lithuanian and Polish relations after the establishment of diplomatic relations in 1938, and territorial corps of riflemen RA 29. The German service of Lithuanian military divisions, the history of RA 16 riflemen division are analysed and the issues of separate parts among the western allies as well as the communist and national resistance are discussed. The part dedicated to the military uniform describes its evolution in 1918–1953, orders of the Republic of Lithuania, medals and other signs of distinction in 1919–1940, as well as signs used for the distinction between the types of the military forces and military professions. To sum up, it can be said that due to Jan Rutkiewicz, the reader has got a book abundant in information about the military forces of one of Poland’s neighbour.

ISSN:
1641-0033
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40965
Updated:
2018-11-11 16:27:16
Metrics:
Views: 16    Downloads: 3
Export: