Vydūno "Regėjimai" sveikatos psichologijos kontekste

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vydūno "Regėjimai" sveikatos psichologijos kontekste
Alternative Title:
Visions of Vydūnas in the context of psychological health
Keywords:
LT
Mistika; Pasąmonė; Psichologinė sveikata; Sąmonė; Vizija; Vydūnas (Wilhelm Storost; Vilhelmas Storostas, Storosta); Žmogus.
EN
Conscousness; Human being; Mysticism; Psychological health; Sub consciousness; Vision; Vydūnas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami Vydūno “Regėjimai” psichologijos kontekste. Atskleidžiama, kad “Regėjimais” Vydūnas įvardino aštuonis tekstus, kurie esą mistinio patyrimo rezultatas. Artimiausios šių tekstų sąsajos - su švedų mokslininko ir mistiko E. Swedenborgo „Dienoraščiais", kuriuose aprašytos vizijos ir apmąstymai, susiję su paslaptingo dvasinio gyvenimo momentais. Autorė pažymi, kad Vydūno “Regėjimai” nėra tik atpasakotos vizijos, nes dauguma jų turi paaiškinančią įžangą arba išvadas, o regėjimai „Ieškojimas Dievo" ir „Dievo įstatymai" išsiskiria kaip apsakymai, regėjimas „Palaiminimas" - kaip jokio siužeto neturintis esė kūrinys. Teigiama, kad “Regėjimuose” pateikiamos įžvalgos apie žmogiškosios prigimties struktūrą, jos sąryšius su pasauliu ir visuma. Atskleidžiama sąmonės turinio, savimonės reikšmė ir lemiantis savasties vaidmuo žmogaus gyvenimo kokybei ir sveikatai. Daroma išvada, kad mistiniai patyrimai yra asmenybės dvasinės brandos išraiška, o jų metu patirtos intelektualinės įžvalgos traktuotinos kaip lygiavertės racionaliajam pažinimui. Regėjimuose atskleidžiamas pasąmonės, sąmonės, savimonės vaidmuo, o ypač - savasties aktualizacijos svarba, nes tai yra asmenybės vitališkumo, darnos bei sveikatos pagrindas. Autorės manymu, vydūniškoji sveikatos samprata artimiausia holistiniam požiūriui, nors ne mažiau ryškus yra vertybinis aspektas. Pabrėžiama, kad “Regėjimuose” išskiriant žmoniškumo svarbą, nepamirštami sveikatai reikšmingi religiniai, kultūriniai, socialiniai faktoriai.

ENThe experience of visions as the climax of all experiences is the expression of the spiritual maturity of a personality, and the content of intellectual insights should be accepted as equal to rational knowledge. In the visions of Vydūnas a role of consciousness, sub consciousness and self-consciousness is revealed and also the contours of the structure and hierarchy of the human spiritual nature are drawn upon. The actualization of self-consciousness is treated as the source and base of human vitality, harmony and health. Depression and neurotic states in a human are depicted as the consequence of egocentricity and incapability to be the authentic self and tum outwards towards others or the inability to experience anything transcendental. In The Visions, as in all the works of philosophers, such factors as inner harmony in religious (or spiritual) outlook and cultural and social surroundings are counted as highly important to our humanity. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40922
Updated:
2021-02-09 19:19:30
Metrics:
Views: 7
Export: