Introduction: the paradox of the double post

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Introduction: the paradox of the double post
Keywords:
LT
Apžvalga; Literatūra; Literatūros kritika; Postsovietinis laikas; Sovietinė literatūra; Sąlygos, paradoksai.
EN
Conditions; Literary criticism; Lithuanian Literature; Overview; Paradoxes; Post-soviet period; Soviet literature.
Summary / Abstract:

LTStraipsnių rinkinio „Transitions of Lithuanian postmodernism“ (2011) įvade aptariami rinkinio tikslai ir pristatomi autorių straipsniai. Dešimtojo dešimtmečio pradžioje Lietuvoje daug kas pasikeitė per vieną naktį – tiek politiniai ir socialiniai santykiai, tiek ekonomika, tiek ir vertybių ir kultūros perspektyvos. Literatūra staiga atsidūrė dviguboje „post“ situacijoje – postsovietizmo ir postmodernizmo. Kokia kalba geriausiai galėtų išreikšti pokyčius pasaulyje, kai tiek daug dalykų keičiasi? Kokios formos diskursą geriausiai naudoti – egzistencinį dramatizmą, karnavalinės kultūros humorą, nihilistinį absurdą, tradicijų dekonstrukciją ar dokumentiką? Straipsnių rinkiniu siekiama parodyti įvairius lietuvių literatūros bandymus surasti atsakymus šiomis tradiciškai „laimingos“ rytų Europos sąlygomis. Straipsnių rinkinys galėtų būti patikimu vadovu angliškai kalbantiems skaitytojams. Interpretaciniai straipsniai, parašyti 16 žymių šiuolaikinės literatūros tyrėjų, reikšmingai prisideda prie pastaraisiais metais anglų kalba publikuotų dokumentikos ir istorinių darbų apie baltų ir lietuvių literatūrą. Esė publikuoti rinkinyje siekia išvystyti plačią diskusiją apie svarbiausius pokyčius lietuvių literatūroje. Pirmojoje straipsnių rinkinio dalyje analizuojami kultūriniai, socialiniai ir literatūriniai procesai bendrąja prasme; keliamas kintančio literatūros identiteto klausimas. Antrojoje dalyje nagrinėjamos naujausios lietuvių prozos tendencijos, taip pat nusakančios šiuolaikinį kanoną. Paskutinioji rinkinio dalis skirta poezijai, visą 20-ąjį amžių buvusiai lietuvių literatūros tradicijos centre. Knyga yra pirmas išsamus rinkinys, kuriame pristatoma lietuvių literatūros parašytos per 20 metų po nepriklausomybės atgavimo kritika anglų kalba.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40901
Updated:
2017-10-13 15:50:28
Metrics:
Views: 5
Export: