Iš literatūrinio lavinimo programų istorijos: aukštesnysis koncentras

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Iš literatūrinio lavinimo programų istorijos: aukštesnysis koncentras
Alternative Title:
From the history of literary education programmes: the higher concenter
In the Journal:
Gimtasis žodis. 2004, Nr. 6, p. 6-11, 47
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Akštesnysis koncentras; Aukštesniųjų klasių literatūros kursas, istorinis-chronologinis principas, tautosaka; Literatūrinis lavinimas; Literatūros dėstymas; Literary education; Senior class literature course, the historical-chronological principle, folklore; Teaching literature; The higher concenter.
Keywords:
LT
Akštesnysis koncentras; Aukštesniųjų klasių literatūros kursas, istorinis-chronologinis principas, tautosaka; Literatūrinis lavinimas; Literatūros dėstymas; Rusų kalba / Russian language.
EN
higher concenter; Literary education; Senior class literature course, the historical-chronological principle, folklore.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas literatūrinio lavinimo programų istorijos aukštesnysis koncentras. Daugiausia diskusijų vyko ir tebevyksta dėl aukštesniųjų klasių istorinio literatūros kurso, nes literatūros programas svarstę bei recenzavę literatūrologai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, rašytojai į labai svarbų literatūriniam lavinimui viduriniųjų klasių kursą kreipė (ir kreipia) daug mažiau dėmesio. Literatūra aukštesniosiose klasėse buvo beveik vienintelė estetinio ciklo disciplina (dailė nedėstoma, muzikai – tik viena savaitinė pamoka). Pokario laikotarpiu, kol aukštesnysis koncentras tęsėsi ketverius metus, literatūros istoriniam kursui buvo skiriama daugiau pamokų. Programų raida ryškėja palyginus 1963,1966,1969 (1970), 1983 (1985), 1989 (1991) m. programas. 1966 m. programoje, palyginti su 1963 m., gerokai pakoreguotas X ir XI klasių literatūros kursas: perkėlus rusų literatūrą į rusų kalbos pamokas, plačiau pateikiama visuotinė literatūra, daugiau erdvės tenka ir lietuvių literatūrai, išsamiau pristatomi ideologiškai neangažuoti lietuvių klasikai. Tarp X ir XI klasės išryškėjo atotrūkis: po Vaižganto, Vinco Krėvės, Balio Sruogos, Vinco Mykolaičio-Putino kūrybos XI klasės kursas ir mokytojams, ir mokiniams buvo nepriimtinas: daug sociologizuotų apžvalginių temų. Aukštesniųjų klasių literatūros kursas tarybiniu laikotarpiu buvo sudarytas istoriniu-chronologiniu principu. Monografinės temos aukštesniosiose klasėse taip pat buvo išdėstytos istoriniu nuoseklumu. Monografinės temos – tarsi literatūros kurso branduolys, apie kurį grupuojami kiti literatūros kurso komponentai.

ENThis article discusses the literary education programmes designed for senior forms covering the post-war period up to the restablishment of independence. The changes to the programmes have been analysed in this article, as well as their merits and demerits. [text from author]

ISSN:
0235-7151
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40811
Updated:
2018-12-17 11:28:38
Metrics:
Views: 10    Downloads: 4
Export: