Zur Frage des Magdeburger Rechts in Litauen

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Zur Frage des Magdeburger Rechts in Litauen
Alternative Title:
  • Magdeburgo teisės Lietuvoje klausimu
  • Magdeburg rights in Lithuania
In the Book:
Keywords:
LT
13 amžius; 14 amžius; 15 amžius; 16 amžius; 17 amžius; 18 amžius; Istoriografija / Historiography; Socialinė istorija / Social history; Teisės istorija / History of law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis parengtas konferencijoje „Migracija ir kultūrinė sąveika Vidurio Rytų Europoje XV–XVI a.” (1997, Marburgas) skaityto pranešimo pagrindu. Jame aptariami Magdeburgo teisės kaip viduramžių ir ankstyvųjų Naujųjų laikų Europos teisinio, socialinio bei kultūros reiškinio LDK kai kurie bruožai. Analizuojamos šios teisės recepcijos istorinėje Lietuvoje priežastys ir aplinkybės. Magdeburgo teisė, kuri LDK sinonimiškai buvo vadinama taip pat ir vokiška teise, Lietuvoje neturėjo griežtos etninės konotacijos, o šios teisės sklaida LDK nebuvo tiesiogiai susijusi su vokiečių Rytų apgyvendimo procesais. Magdeburgo teisė LDK visų pirma atliko miestiečių socialinės padėties juridinio garanto funkcijas. Šios teisės problematika yra sudėtinė Lietuvos miestų istorijos dalis, todėl istoriografijos lygmeniu straipsnyje atskleidžiamas urbanizacijos procesų LDK turinys, pristatomi Magdeburgo teisės sklaidos LDK XIV a. pabaigoje–XVIII a. chronologiniai tarpsniai, pateikiama magdeburginių miestų, esančių dabartinės Lietuvos teritorijoje, statistika. Remiantis publikuotais miestų istorijos šaltiniais ir Lietuvos Metrikos duomenimis, detalizuojami Magdeburgo teisės turinio ir reikšmės Lietuvoje kai kurie aspektai, analizuojami savavaldžių miestų ir jų teismų sąrangos bendri bei lokalūs bruožai, ikimoderniosios savivaldos institucijų sudėtis, veiklos apimtis, subordinacija ir kaita. Remiantis konkrečiais pavyzdžiais, straipsnyje aktualizuojama Magdeburgo teisės, vietinių teisės papročių ir Lietuvos statutų sąveikos problema. Pastaroji laikytina svarbia tolesnių tyrimų gaire. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Magdeburgo teisė; Vokietija (Germany); Europa; Miestai; Istoriografija.

ENThe article is based on a paper presented to the Conference “Migration and culture: their interaction in Central Eastern Europe in the XV–XVI c.” (1997, Marburg). The Magdeburg Rights are discussed as aspects of European legal, social and cultural phenomena. The circumstances and conditions of how these rights were received in Lithuania are analysed. Magdeburg Law, which was synonymously known in the GDL (Grand Duchy of Lithuania) as ‘German Law’, did not have a strict ethnic connotation, and its spread in the GDL was not directly related to the German colonisation of eastern Europe. In the GDL, Magdeburg Law above all performed the function of legally guaranteeing the social situation of city dwellers. This article surveys the processes of urbanisation in the GDL; the phases of the spreading of Magdeburg Law in the GDL of late 14 c. to 18 c. are defined; statistics are given about Magdeburg cities in Lithuania. Some aspects of the content and meaning of Magdeburg Law in Lithuania are detailed using published historical data and information from Lietuvos Metrikos (‘Lithuanian Metrica’ – the collective archives of the GDL administration). Also studied are the characteristics of self-governing towns and their judicial (Court) arrangements, the composition of pre-modern city administration institutions, their fields of activity, their jurisdiction and development. Finally, Magdeburg Law is looked at in relation to its interaction with local customary law and Lithuanian statutes. This latter aspect is seen as a possible direction for future research. [From the publication]

ISBN:
3486578383
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4065
Updated:
2019-02-08 19:37:14
Metrics:
Views: 12
Export: