Harmonization of corporate income taxes in European Union and refuse tendency in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Harmonization of corporate income taxes in European Union and refuse tendency in Lithuania
Alternative Title:
Europos Sąjungos įmonių mokesčių harmonizavimas ir jų atsisakymo tendencijos Lietuvoje
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2000, Nr. 1 (16), p. 41-47
Keywords:
LT
ES; Mokesčių harmonizavimas; Mokesčių sistema; Įmonių mokesčiai; Įmonių mokesčių harmonizavimas; Įmonė; Europos Sąjunga (European Union).
EN
Company; Corporate income taxes; Corporate taxes; EU; European Union; Harmonization of corporate income taxes; Lithuania; Tax harmonization; Tax system.
Summary / Abstract:

LTNors mokesčių sistemos harmonizavimo procesas ES šalyse prasidėjo 1975 metais, tačiau tik nuo 1990 metų jis pajudėjo į priekį, o per pastaruosius kelerius metus pradėtas įgyvendinti ir praktiškai. Tačiau mokesčių harmonizavimas mažai analizuojamas, trūksta mokslinės, universitetinės literatūros. Lietuvoje įmonių pelno mokesčio tipas nėra nusistovėjęs; daug diskutuojama apie šio mokesčio mažinimą arba net panaikinimą. Lietuvos Respublikos biudžeto pajamų dalis, kurią sudaro įmonių pelno mokestis, kiekvienais metais vis mažėja; tai būtų vienas iš pagrindinių argumentų šio mokesčio atsisakymo naudai. Lietuvai pradėjus derybas dėl narystės ES, vienas pagrindinių reikalavimų, tas, kad mokesčių bazė atitiktų keliamus reikalavimus. Sumažinus įmonių pelno mokestį arba jį visai panaikinus, atsiras didelių prieštaravimų su dabar egzistuojančia ES mokesčių sistema. Kyla dvi labai prieštaringos problemos: 1) Ar mažinti įmonių pelno mokestį, o vėliau jį visai panaikinti, 2) Ar taikytis prie ES mokesčių harmonizavimo proceso, ir įmonių pelno mokestį didinti net iki 30% tarifo, kaip tai dabar reikalaujama Europos Sąjungos šalyse. Šitą rimtą problemą ir reikės išspręsti mūsų politikams bei ekonomistams. [Iš leidinio]

ENAlthough the process of harmonisation of the tax system started in the EU Member States in 1975, only after 1990 it made a step forward and over several recent years it has been implemented in practice. However, tax harmonisation is little analysed and there is lack of scientific and academic literature. The type of corporation tax has not been established in Lithuania; there have been many discussions about the reduction or even abolishment of this tax. The share of revenues of the budget of the Republic of Lithuania, consisting of the corporation tax, has been decreasing every year; it would be one of the major arguments for the abolishment of this tax. When Lithuania started negotiations concerning membership of the EU, one of the main requirements was compliance of the tax base with the requirements. If the corporation tax is reduced or fully abolished, there will emerge considerable contradictions to the existing EU tax system. There emerge two very contradictory problems: 1) whether to reduce the corporation tax and afterwards abolish it; 2) whether to adapt to the EU tax harmonisation process and increase the corporation tax even up to the rate of 30%, as currently required in the European Union Member States. These problems will have to be solved by our politicians and economists.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40540
Updated:
2018-12-17 10:48:10
Metrics:
Views: 5    Downloads: 1
Export: