Krikščionybės atnaujinimo filosofija [rec. Antanas Maceina, Raštai, t. 10: Religijos filosofija, Vilnius, 2005]

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Krikščionybės atnaujinimo filosofija [rec. Antanas Maceina, Raštai, t. 10: Religijos filosofija, Vilnius, 2005]
In the Journal:
Knygų aidai. 2005, nr. 5, p. 25-28
Summary / Abstract:

LTŠiame Antano Maceinos ,,Raštų“ tome yra surinkti ikikarinėje ir išeivijos spaudoje skelbti straipsniai, kurie yra sudėti į keturis skyrius: ,,Dievas ir žmogus, ,,Religijos santykiai‘, ,,Religija ir visuomeninis gyvenimas“ bei ,,Krikščioniškoji istoriosofija“. Visi straipsniai yra susiję su religijos filosofijos problematika. Maceinos filosofijos ir teologijos santykis yra problemiškas. Maceinos mąstymui daugiau vidinių paskatų buvo gauta ne iš filosofijos, o iš teologijos. Dauguma Maceinos raštų yra laikomi teologiniais, tačiau kartu juose yra kuriama krikščioniškosios dvasios filosofija. Šio ,,Raštų“ tomo pradžioje spausdinami straipsniai yra religijos filosofijos pobūdžio. Dabartinė įtampa tarp krikščionybės ir filosofijos yra vienas iš Maceinos gvildenamų klausimų. Maceina yra vienas pirmųjų iš lietuvių kultūros veikėjų, bandžiusių krikščionybę sieti su egzistencializmu. Iš šiuolaikinių lietuvių mąstytojų Maceina yra daugiausiai dėmesio skyręs Kristui, ką iliustruoja ,,Raštuose“ publikuoti straipsniai apie Kristų. Maceinos religijos filosofiją galima laikyti krikščioniška apaštalavimo filosofija.Reikšminiai žodžiai: Krikščionybė; Atnaujinimas; Christianity; Revival; Religijos filosofija, krikščionybė, teologija, egzistencializmas, Kristus.

ENThe articles, published in pre-war and emigrant press, were collected in this volume of “Raštai“ (“Writings”) by Antanas Maceina, consisting of four chapters: “Dievas ir žmogus“ (“God and Human”), “Religijos santykiai“ (“Relations of Religion”), “Religija ir visuomeninis gyvenimas“ (“Religion and Public Life”) and “Krikščioniškoji istoriosofija“ (“Christian Historiosophy”). All articles are related to the issues of the philosophy of religion. Maceina views the relation between philosophy and religion as problematic. Maceina’s thinking was internally more stimulated by theological rather than philosophical drivers. The majority of Maceina’s writings are considered theological, however, the philosophy of Christian spirit is developed there. The articles published at the beginning of this volume of “Raštai” are associated with the philosophy of religion. The current tension between Christianity and philosophy is one of the issues analysed by Maceina. Maceina is among the first Lithuanian cultural figures, who tried to associate Christianity with existentialism. Maceina focussed on Christ most among modern Lithuanian thinkers and this is illustrated by the articles about Christ published in “Raštai”. Maceina’s philosophy of religion can be deemed Christian apostling philosophy.

ISSN:
2029-7238
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4052
Updated:
2021-02-22 22:49:31
Metrics:
Views: 23    Downloads: 2
Export: