Kasdienis gyvenimas Pietryčių Lietuvoje XIII-XIV a. (archeologijos šaltinių duomenimis) : disertacija

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėKasdienis gyvenimas Pietryčių Lietuvoje XIII-XIV a. (archeologijos šaltinių duomenimis)
AutoriaiVitkūnas, Manvydas
InstitucijaVilniaus universitetas
PaskelbtaVilnius, 2006
Puslapiai261 lap., [45] iliustr., žml. lap.
PastabosDisertacija rengta 2001-2005 metais Vilniaus universitete. Bibliografija.
Kiti leidimaiDr. disert. santrauka: Daily life in South-eastern Lithuania in the 13th-14th centuries (according to the data of archaeological sources) Vilnius : [Vilnius University], 2006 43 p
Santrauka / Anotacija

LTDarbo tyrimo objektas - kasdienis Pietryčių Lietuvos žmonių gyvenimas XIII-XIV a.; žmonių gyvenamoji aplinka, buitis ir jai įtakos turėję veiksniai. Pagrindiniai darbo uždaviniai buvo išskirti iš Pietryčių Lietuvos archeologinių objektų tyrimo medžiagos kasdienį gyvenimą XIII-XIV a. reprezentuojančius artefaktus; apibendrinti vientisame kasdienybės istorijos tyrime iki šiol dažniausiai atsietai nagrinėjamus Vilniaus, Kernavės, Trakų bei kitų Pietryčių Lietuvos regiono archeologinių paminklų tyrimų duomenis; atskleisti būdingus kasdienio gyvenimo Pietryčių Lietuvoje XIII-XIV a. bruožus. Regiono ankstyvieji miestai, besiformuojantys apie XIII a. vidurį, XIV a. pirmojoje pusėje jau įgavę miesto bruožų, buvo Kernavė ir Vilnius. XIV a. pabaigoje miestų gretą papildė Naujieji Trakai. Čia egzistavo valdančiojo elito rezidencijos, o miestai savo gynybine, ūkine ir administracine reikšme išsiskyrė iš aplinkinių gyvenviečių. Pagrindinės periferinių gyvenviečių (iš dalies ir miestų) gyventojų ūkio šakos buvo žemdirbystė bei gyvulininkystė. Jau būta ir siauros specializacijos amatininkų. Pietryčių Lietuvoje vyko aktyvi prekyba. Pietryčių Lietuvos XIII-XIV a. eilinių gyventojų kasdienė aplinka, buitis daug kuo buvo panaši į vėlesnių laikotarpių Rytų Lietuvos kaimo gyventojų buitį, žinomą iš etnografinių tyrinėjimų [Iš leidinio]

ENThe object of research is daily life of residents of South-Eastern Lithuania in the 13-15th centuries; living conditions, homes and factors influencing them. The main objectives of the paper were in materials of archaeological studies of South-East Lithuania to identify artefacts representing daily life of the 13-15th centuries; to summarise data of archaeological studies of Vilnius, Kernavė, Trakai and other monuments in South-East Lithuanian region mainly considered separately in studies of daily life history; to reveal characteristic features of daily life in South-East Lithuania in the 13-14th centuries. Early towns of the region formed around the middle of the 13th century which had features of towns already in the first half of the 14th century were Kernavė and Vilnius. At the end of the 14th century Naujieji Trakai joined them. There were residencies of the ruling elite and the towns were outstanding among neighbouring settlements by their defensive, economic and administrative power. The main economic branches of residents of peripheral settlements (also some towns) were farming and animal breeding. There were already craftsmen of specific professions. Active trade was in place in South-East Lithuania. Daily environment and living conditions of ordinary residents of South-East Lithuania of the 13-14th centuries were similar to living conditions of rural residents of Eastern Lithuanian of later periods known from ethnographic studies.

Mokslo sritis
Susijusios publikacijosXIII-XV a. medinės lazdos su buoželėmis : faktai ir hipotezės / Irena Kaminskaitė. Lietuvos archeologija. 2008, t. 34, p. 151-170.
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/4051
Atnaujinta2014-02-07 20:09:06
Metrika Peržiūros: 1