"Tekstas sutampa tik iš dalies", arba apie Juditos Vaičiūnaitės "Raštus"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Tekstas sutampa tik iš dalies", arba apie Juditos Vaičiūnaitės "Raštus"
Alternative Title:
"Text Coincides Only Partially", or about Raštai by Judita Vaičiūnaitė
In the Journal:
Knygų aidai. 2005, Nr. 5, p. 20-24
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje autorės aptariamas 2005 m. pasirodęs pirmasis poetės Juditos Vaičiūnaitės Raštų tomas, sudarytas Gintarės Bernotienės. Recenzentė kritiškai vertina Raštų įvadinį straipsnį, kuriame daug trečiaeilės informacijos, įsižiūrėjimo į Vaičiūnaitės gyvenimą pro romantiškus akinius, tačiau mažai dėmesio poetės gyvenimo faktams. Geriausias įvade recenzentei atrodo poezijos aptarimas. Vos viena pastraipa skiriama paaiškinimui, kaip bus sudaryti Raštai, tačiau lieka neaišku, kokiais kriterijais bus atrenkami geriausi/ vertingiausi/ reikšmingiausi (kaip apsibrėžia Raštų sudarytoja) poetės tekstai. Neaptariama pasirenkamų spausdinti eilėraščių variantų hierarchija, pasirinkimų motyvai, neaišku, kuri redakcija ir kodėl laikoma kanonine. Nenurodomi eilėraščių skelbimo eiliškumo principai – lyg ir laikomas chronologijos, tačiau tokiu būdu suyra vėliau sudaryti eilėraščių ciklai, rinkiniai. Esama ir tokių akibrokštų, kai be jokios motyvacijos vienam ciklui priklausę eilėraščiai išskiriami į du atskirus, kitu atveju – du vienam ciklui priklausę tekstai pateikiami kaip vienas savarankiškas, su ciklu nesusietas kūrinys; gausu grafinių tekstų neatitikimų ankstesniems skelbimams. Raštuose nėra nė vienos rodyklės, turinyje nepateikiama nuorodų, kuriame puslapyje ieškoti konkretaus eilėraščio komentaro, patys komentarai neinformatyvūs, formalūs, o realijų (mitologijos ir kt.) aiškinimai fragmentiški ir netikslūs, veikiau supainiojantys. Nepaisant trūkumų, recenzentė pasidžiaugia pačiu Raštų išleidimo faktu ir išreiškia viltį, kad kiti du numatytieji tomai nebus tik mėgėjiškas bandymas.Reikšminiai žodžiai: Raštai; Kanoninis tekstas; Redagavimas; Literatūros paveldas; Patikimas tekstas; Kritinis leidimas; Leidimo struktūra.

ENThe article discusses the volume of Raštai (2005) by the poetess J. Vaičiūnaitė, compiled by G. Bernotienė. Reviewer critically evaluates the introductory article of Raštai, full of third-rate information, glance at Vaičiūnaitė’s life through romantic glasses, but scarce focus is given on life facts of the poetess. Reviewer’s best evaluation is given on the discussion of poetry. Just one paragraph is meant for explanation of the structure of Raštai, but it remains vague what criteria are used for the selection of the best/most valuable/most relevant texts of the poetess. There is no consideration of hierarchy of poems selected for publication, selection motifs, it is obscure which edition and for what reasons it is regarded as canonical. No principles of succession for the publication of poems are indicated. There seems to be some chronology, but hereby the later collections of poems get destroyed. Moreover, without any sound reason poems of one cycle are separated into two different ones or two poems of one cycle are given as one individual work; a lot of mismatches of graphic texts with earlier publications. Raštai have no index, contents include no links referring to pages with comments on a particular poem, comments itself are uninformative, formal and interpretation of realia (mythology, etc.) are fragmented, inaccurate and rather confusing. Despite such drawbacks, reviewer expresses her delight concerning the very fact of Raštai publication and hopes that the other forthcoming volumes will be more than just a mere amateur attempt.

ISSN:
2029-7238
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4050
Updated:
2021-02-22 22:49:31
Metrics:
Views: 14
Export: