Pensijų sistemos reforma Lietuvoje ir jos rezultatai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pensijų sistemos reforma Lietuvoje ir jos rezultatai
Keywords:
LT
Socialinė apsauga. Pensijos / Social security. Pensions.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiamas pensijų sistemos reformos Lietuvoje būtinumas, tikslai ir uždaviniai. Pateikiama pensijų sistemos reformos esmė, jos įstatyminė bazė. Analizuojama šios reformos vykdymo eiga. Įvertinami kaupiamųjų pensijų fondų investicinės veiklos rezultatai. Naudoti metodai: mokslinės literatūros ir įstatyminės bazės apibendrinimas, statistinių duomenų analizė ir sintezė, abstrahavimas, palyginimas. Penkiolika Lietuvos nepriklausomybės metų - tai svarbus esminių sisteminių reformų bei struktūrinių pokyčių etapas. Vienas iš svarbiausių šio etapų tikslų - sukurti šiuolaikinę socialinės apsaugos sistemą, pajėgią užtikrinti orų ir garbingą Lietuvos žmonių gyvenimą bei darnią, aštrių socialinių įtampų netrikdomą Lietuvos visuomenės raidą. Lietuvoje pensijų sistema buvo reformuota 1994-1995 metais, kai po Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo pradėjo veikti pirmieji Lietuvos Respublikos pensijų įstatymai. Praėjus keliems metams, visuomenė įsitikino, kad reikalinga gilesnė Lietuvos pensijų sistemos reforma. Straipsnio tyrimo objektas - pensijų sistemos reforma Lietuvoje. Tyrimo tikslas - įvertinti pensijų sistemos reformos vykdymo rezultatus, atskleisti jos privalumus ir trūkumus. Nagrinėjama problema - vis didėjanti konkurencija tarp privačius pensijų fondus valdančių įmonių, siekiant įtraukti į naują pensijų sistemą didesnį dalyvių skaičių, užtikrinant valdomų pensijų fondų investicijų efektyvumą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pensijų sistema; Reforma; Pensijų fondų investicinė veikla.

ENThe article reveals the necessity, aims, and objectives of a pension system reform in Lithuania. It provides the essence of the pension system reform and related legislative framework. The article analyses the course of the reform and assesses the investment results of cumulative pension funds. Used methods: summary of scientific literature and legislative framework, analysis and synthesis, abstraction and comparison of statistical data . Fifteen years of Lithuania’s independence indicates an important stage of essential systematic reforms and structural stages. One of the key aims of the stage is to design a contemporary social security system that would ensure dignified and respectful life and cohesive progress of Lithuanian people, which would not be interrupted by social tensions. In Lithuania, the pension system was reformed during 1994-1995, when following restoration of independence of the Republic of Lithuania, the first pension laws were enforced. Following few years, the public learnt that a more in depth pension system reform of Lithuania is required. The object of the article is the pension system reform of Lithuania. The aim of the research is to evaluate the pension system reform implementation results and reveal respective advantages and disadvantages. The analysed problem—continuously increasing competition between companies managing private pension funds, aiming to involve a greater number of participants into a new pension system, and ensuring effectiveness of investments of managed pension funds.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/405
Updated:
2013-04-28 15:16:28
Metrics:
Views: 21
Export: