Eglės pasaka: populiarumo transkripcijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Eglės pasaka: populiarumo transkripcijos
Alternative Title:
Eglė's tale: transcriptions of popularity
In the Journal:
Gimtasis žodis. 2001, Nr. 1, p. 20-23, 46
Keywords:
LT
Eglė; Eglės pasaka; Fokloras; Lietuvių folkloras; Mitologija; Pasakos; Žaltys.
EN
Egle's tale; Folklore; Lithuanian folklore; Mythology; Spruce; Tale; The serpent.
Summary / Abstract:

LTLietuvių kultūrinėje erdvėje stebuklinė pasaka apie žalčio žmoną dėl susiklosčiusių kultūrinių tradicijų dažnai įvardijama kaip Eglės pasaka. Plačiai žinoma ir gausiai publikuota pasaka vadintina populiariausia lietuvių pasaka. Siužetinė pasakos ašis – tai santuoka tarp moters ir gyvūno. Tokia dviejų pasaulių jungtis – žmogiškojo ir gyvūniškojo, savo ir svetimo – pasakiškose erdvėse populiari ne tik Europoje, analogijų gausu visame pasaulyje. Lietuvių pasakose mergina gali tapti lokio, vilko, gyvatės ar žalčio, paukščio, varlių karaliaus žmona. Ypatingas šių gyvūnų statusas ryškus naratyvinėse tradicijose. Apie gyvūnų kilmę pasakojančiose etiologinėse sakmėse gyvūnai yra kildinami iš žmonių, tikėjimuose teigiami turintys ypatingų galių. Pasakos apie žalčio žmoną struktūra gana įvairi, gausu siužetinių reprezentacijų. Paprotinės teisės ir šeimos problemos – moralinė atsakomybė, ištikimybės postulavimas, mitinis vedybų pasaulis lėmė šios pasakos aktualumą. Pasakoje ryški mitinė motyvų reikšmė. Stebuklinga metamorfozės galia Eglei tampa prieinama, ištekėjus už žalčio. Klasikinės stebuklinių vedybinių pasakų baigties apie tai, kaip sutuoktiniai ilgai ir laimingai gyveno, čia nerandame, bet esame įvedami į metafizinių apmąstymų pasaulį: tarp tikrovės ir fantastikos, mito ir pasakos, tradicijų ir inovacijų. Lietuvių stebuklinė pasaka apie Eglę nepaprastai išpopuliarėjo: Lietuvių kultūros istorijoje Eglės pasakai tenka populiariausios pasakos laurai.

ENIn Lithuanian cultural space a fairy tale about the wife of serpent is commonly named as the Tale of Eglė due to formed cultural traditions. This widely-known and abundantly published tale is considered to be the most popular Lithuanian tale. The story line focuses on the marriage between a woman and an animal. Such a connection of two worlds – human and animalistic, own and other – is popular among tales not only in Europe; there are many analogies worldwide. In Lithuanian tales a girl may become a wife of a bear, wolf, snake or serpent, bird, or the king of frogs. A peculiar status of these animals is evident in narrative traditions. Etiological legends about the origin of animals originate them from people and are said to have special powers. The structure of a tale about the wife of a serpent is diverse and contains many plot representations. The problems of customary law and family – moral responsibility, postulate of faith and the mythic world of wedding determined the relevance of this tale. The mythic meaning of motifs is evident in the tale. A miraculous power of metamorphosis becomes accessible to Eglė after she marries the serpent. We do not find the classical ending of tales about the long and happy life of the couple, yet we enter the world of metaphysical reflections: between reality and fantasy, myth and tale, traditions and innovations. The Lithuanian tale about Eglė has become extremely popular: it is the most popular tale in the history of Lithuanian culture.

ISSN:
0235-7151
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40483
Updated:
2018-12-17 10:56:10
Metrics:
Views: 34    Downloads: 5
Export: