Linksnių vartosenos paribiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Linksnių vartosenos paribiai
Alternative Title:
Limits of usage of cases
In the Journal:
Gimtasis žodis. 2000, Nr. 9, p. 6-9, 47
Keywords:
LT
Funkciniai stiliai; Funkcinis stilius; Kalbos norma; Kalbos periferija; Linksnių vartosena; Norminmasis aspektas.
EN
Functional style; Functional styles; Language norm; Language periphery; Normative approach; Usage of morfological cases.
Summary / Abstract:

LTĮvairių kalbos lygmenų, ypač sintaksės, normų ir klaidų ribos ne visada ryškios, todėl atsiranda neaiškumų, sunkumų kalbos vartotojams, tarp jų mokiniams, net mokytojams. Būna pereinamųjų atvejų, kurie lyg ir nėra visai norminiai, bet tam tikriems funkciniams kalbos stiliams pravartus. Tai vadinamoji kalbos periferija, kitaip – kalbos paribiai. Daugelis tokių periferinių dalykų yra būdingi laisviesiems kalbos stiliams, ypač buitiniam, meniniam, tačiau svetimi oficialiesiems: administraciniam, moksliniam. Vis dėlto pasitaiko būdingų oficialiesiems stiliams, o nebūdingų laisviesiems. Tai tinka ir vienam svarbiausių sintaksės dalykų – linksnių vartosenai. Straipsnyje aptariama keletas jų vartosenos paribio dalykų: vardininkas vietoj objekto galininko beasmeniuose sakiniuose, vardininkas vietoj tam tikrų laiko galininkų, vardininkai ir galininkai vietoj dalies kilmininkų, galininkas vietoj neiginio kilmininko ir veiksmažodinių daiktavardžių paskirties naudininkas vietoj bendraties.

ENLimits of different language levels, especially limits of syntax standards and mistakes, arc not always distinct. There happen transitional cases that arc not fully standard, but arc of use for certain functional language styles. This is so called language periphery, in other words -language limits. Most so called peripheral aspects arc characteristic of free language styles, especially colloquial, artistic, however, they are alien to official styles: administrative, scholastic ones. The above mentioned features could be also said of usage of cases, one of the major syntax part. The article, by means of illustrative examples, covers several issues of this limit: a nominative case instead of an object accusative case in impersonal sentences; a nominative case instead of some time accusative cases; nominative cases and accusative cases instead of some genitive cases; an accusative case instead of a negative genitive case; a dative of verbal noun purpose instead of an infinitive. [From the publication]

ISSN:
0235-7151
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40453
Updated:
2018-12-17 10:48:06
Metrics:
Views: 3
Export: