Teritorinių darbo biržų programų efektyvumo vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teritorinių darbo biržų programų efektyvumo vertinimas
Alternative Title:
Evaluation of the efficiency of territorial labour exchange programs
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Darbo programų efektyvumas; Efektyvumo vertinimas; Nedarbo lygio mažėjimas; Programa; Programų įgyvendinimas; Teritorine darbo birža; Teritorinė darbo birža; Decrease of unemployment level; Efficiency of labor programs; Implementation of programs; Territorial Labour Exchange Program, Performance Evaluation; Territorial labor exchanges.
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Efektyvumo vertinimas; Nedarbas / Unemployment; Programa; Programų įgyvendinimas; Teritorine darbo birža; Teritorinė darbo birža.
EN
Efficiency of labor programs; Implementation of programs; Territorial labor exchanges; Territorial Labour Exchange Program, Performance Evaluation.
Summary / Abstract:

LTIntegruojantis Europos politiniams ir ekonominiams procesams, didelių pokyčių esama institucijų – tarp jų ir Lietuvos darbo biržos – veikloje. [...] Straipsnio tikslas – įvertinti teritorinių darbo biržų (toliau – TDB) užimtumo programų efektyvumą. [...] Apibūdindami programų vertinimą, vieni autoriai akcentuoja žinių kūrimo aspektą, kiti pažymi vertinimo tyrimo tikslus, treti pagrindinį dėmesį skiria politikos padariniams. Vertinimas – tai veikla, nukreipta pateisinti ir tobulinti tam tikros politikos priemones. 1999–2001 m. Jonavos, Kaišiadorių ir Kauno TDB bendro įtraukimo į darbo rinkos politikos programas metinių užduočių įvykdymo efektyvumas didėjo. Metinės programų užduotys efektyviausiai įgyvendinamos Kaišiadorių TDB. Nagrinėjamose TDB, išskyrus Kaišiadorių TDB, dažniausiai neįvykdomos įtraukimo į nedarbo prevencijos ir asmenų, turinčių PUG, užimtumo rėmimo programų metinės užduotys. 1999–2001 m. Jonavos, Kaišiadorių ir Kauno TDB vidutinis programų efektyvumas didėjo paskutinius dvejus metus. Kauno TDB programų įdarbinimo efektyvumas didžiausias, o išlaidos, tenkančios vienam įdarbintam programos dalyviui, – mažiausios. Jonavos TDB įdarbinimo efektyvumas mažiausias, o išlaidos vienam įdarbintam programoje dalyvavusiam asmeniui gerokai lenkia kitų TDB išlaidas. Labiausiai tikėtina, kad didžiausią įtaką daro ekonominė situacija TDB aptarnaujamoje teritorijoje bei pačių žmonių motyvacija, siekis patiems spręsti savo užimtumo problemas. [Iš leidinio]

ENWhen evaluating the efficiency of labor exchange programs, it has been determined how the labor exchange executes its purposes, i.e. how effectively it carries out yearly tasks set for every program. When investigating the efficiency of the activities of territorial labor exchanges, it is advisable to ful fill evaluating investigations of their programs while connecting two criteria, i.e. the efficiency of the results of the programs as well as their expenditure. Having evaluated the efficiency of territorial labor exchange programs, one can confess that the efficiency of the implementation of these programs is increasing. In order to clear out how this increase influences the decrease of unemployment level, the society, etc., it is necessary to carry out other investigations as well. [text from author]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Viešojo administravimo efektyvumas : monografija / ats. redaktorius Alvydas Raipa. Kaunas : Technologija, 2001. 387 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40441
Updated:
2018-12-17 11:16:39
Metrics:
Views: 13    Downloads: 6
Export: