Jokūbas Morkūnas - Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūros veikėjas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jokūbas Morkūnas - Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūros veikėjas
Alternative Title:
Jokūbas Morkūnas - a cultural worker of Lithuanian Grand Principality
In the Journal:
Gimtasis žodis. 2000, Nr. 6, p. 2-8, 46
Keywords:
LT
Biografija; Jokūbas Morkūnas; Knygos kultūra; Knygų leidyba; Literatūra (lenkų); Literatūra, XVI a.; Lietuvių raštija, XVI–XVII a.; Postilė; „Postilla lietuwiszka“.
EN
Biography; Book culture; Book publishing; Jokūbas Morkūnas; Lithuanian literature (Polish); Lithuanian literature, 16th century; Lithuanian writing, 16th–17th centuries; Postil; „Postilla lietuwiszka“.
Summary / Abstract:

LTJokūbas Morkūnas – mums mažai pažįstama, nepelnytai menkai tyrinėta XVI ir XVII a. sąvartos asmenybė. Jo reikšmingiausias leidinys „Postilla lietuviška“ (1600 m.) – didžiausia (apie 856 puslapių) XVI a. Didžiosios Lietuvos lietuviška knyga, šiais metais sukanka 400 metų. Nežinome J. Morkūno gimimo ir mirties datų, o jo veiklą nagrinėjusiuose veikaluose galime apčiuopti tik pačius bendriausius jo veiklos kontūrus. Straipsnyje apžvelgiami paties J. Morkūno išlikę darbai, aptariama šios mįslingos asmenybės reikšmė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir lietuvių tautos kultūros raidai. Neabejotinų žinių apie J. Morkūną yra išlikę palyginti nedaug. Visai tikra, kad jis buvo knygų pasaulio žmogus. Pirmosios žinios apie jį kaip amatininką ir pirklį pasirodo 1575 m., o apie jo kaip spaustuvininko veiklą sužinome iš jo leidinių, pradėtų leisti Vilniuje nuo 1592 m., titulinių puslapių. Paskutinis leidinys, kuriame J. Morkūnas pasirašė spaustuvininku, buvo išleistas 1607 metais. Vadinasi, turėtų būti gimęs XVI a. viduryje, o miręs netrukus po 1611 metų. Knygose jis pasirašinėjo keturiomis kalbomis: lotyniškai, lenkiškai, lietuviškai ir vokiškai: Jakobus Mnrcovicius, Jakub Markowycz, Jokūbas Morkūnas, Jakobus Markowüz. Iš jo paties nuorodų dviejose jo pasirašytose pratarmėse, ir paminėtų jo leidinius rėmusių žmonių rato yra aišku, kad J. Morkūnas didesnę savo veiklos dalį gyveno ir dirbo Vilniuje, LDK evangelikų reformatų Bažnyčios reikmėms, buvo vienas veikliausių Vilniaus evangelikų reformatų bendruomenės narių, o jo veiklą tuo metu globojo LDK evangelikų reformatų šviesuomenės elitas.

ENJokūbas Morkūnas is not a well-known persona of the end of the 16th century and the beginning of the 17th century and is not well-researched. His most significant work “Postilla lietuviška” [The Lithuanian Postilla] (1600) is the largest book (865 pages) of Lithuania Major of the 16th century which turns 400 years this year. Morkūnas’s birth or death dates are unknown and works researching his activities give only the general outlines of his life. This article reviews the remaining works of Morkūnas, discusses significance of this mysterious personality to the cultural evolution of the Grand Duchy of Lithuania and Lithuanian nation. Very few certain facts are known about Morkūnas. It is known that he was a man of the book world. First information about him as an artisan and merchant appeared in 1575 and his printing activities became known from title pages of his publications that had been issued in Vilnius since 1592. The last publication which Morkūnas signed as a printer was published in 1607. It suggests that he should have been born in the middle of the 16th century and that he died soon after 1611. He signed his books in four languages Latin, Polish, Lithuanian and German as Jakobus Marcovicius, Jakub Markowycz, Jokūbas Morkūnas, Jakobus Markowüz. It is clear from his own references in two prefaces signed by him and from a circle of people who supported him that for the majority of his life Morkūnas lived and worked in Vilnius serving the needs of evangelical and reformed church of the Grand Duchy and was one of the most active church members patronized at that time by the church’s educated elite.

ISSN:
0235-7151
Related Publications:
Atematiniai veiksmažodžiai Jokūbo Morkūno POSTILĖJE (1600) / Bronius Maskaliūnas, Kristina Lauciūtė. Acta humanitarica universitatis Saulensis. 2006, t. 1, p. 99-111.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40424
Updated:
2018-12-17 10:48:05
Metrics:
Views: 23    Downloads: 7
Export: