The Comparision of methods for globalization measurement

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Comparision of methods for globalization measurement
Keywords:
LT
Ekonominė analizė. Prognozavimas / Economic analysis. Forecasting; Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Politika / Politics.
Summary / Abstract:

LTGlobalizacija yra toli siekiantis ir sudėtingas fenomenas, kuris skverbiasi į visas socialinio gyvenimo sferas. Globalizacijos greitis, apimtis ir įtaka yra gana sunkiai pastebimi, todėl mokslininkai ieško empirinių įrodymų. Taigi šio straipsnio tikslas – pristatyti mokslininkų pastangas išmatuoti globalizaciją. Atitinkamai, straipsnyje analizuojami ir lyginami ekonominiai, politiniai ir kultūriniai globalizacijos rodikliai, pristatomi pagrindiniai globalizacijos vertinimo metodai, apžvelgiami jų privalumai ir trūkumai.Reikšminiai žodžiai: Globalizacija; Ekonominiai rodikliai; Politinė globalizacija; Globalizacija; Globalization; Economical indicators; Political globalization; Index of globalization.

ENGlobalisation is a far-reaching and complex phenomenon penetrating all spheres of social life. The pace, scope and impact of globalisation are difficult to grasp, which makes scholars look for empirical evidence. The aim of this article is to present scholarly efforts to measure globalisation. The article analyses and compares economic, political and cultural indicators of globalisation, presents the key methods for evaluating globalisation and reviews their strong and weak points.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/404
Updated:
2013-04-28 15:16:27
Metrics:
Views: 19
Export: