Subačienė, Giedra, and Subačius, Giedrius. Newberry Lituanica: books of Lithuanian and old Prussian interest at the newberry library, Chicago to 1904 : recenzija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Subačienė, Giedra, and Subačius, Giedrius. Newberry Lituanica: books of Lithuanian and old Prussian interest at the newberry library, Chicago to 1904: recenzija
In the Journal:
Lituanus. 2000, vol. 46, no. 1, p. 63-66
Recenzuojama knyga: Newberry Lituanica: books of Lithuanian and old Prussian interest at the newberry library, Chicago to 1904 / Subačius, Giedrius, Subačienė, Giedra 1999 64 p
Keywords:
LT
Giedra Subačienė; Giedrius Subačius; Lituanistinių leidinių Newberry bibliotekoje katalogas; Senieji Prūsijoje leisti lietuvių kalbos žodynai; Senoji prūsų kalba; Senosios Prūsijoje leistos lietuvių kalbos gramatikos; „Newberry Lituanica: Books of Lithuanian and Old Prussian Interest at the Newberry Library, Chicago to 1904“.
EN
Books are of interest to specialists in Lithuanian or Old Prussian; Giedra Subačienė; Giedrius Subačius; Lithuanian; Old Prussian; The early Lithuanian Grammars published in Lithuania Minor; The early Lithuanian dictionaries published in Lithuania Minor; „Newberry Lituanica: Books of Lithuanian and Old Prussian Interest at the Newberry Library, Chicago to 1904“.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis yra leidinio „Subačienė, Giedra, and Subačius, Giedrius, „Newberry Lituanica: Books of Lithuanian and Old Prussian Interest at the Newberry Library, Chicago to 1904“. Chicago, Lithuanian American Community, Inc., Committee to Commemorate the First Lithuanian Book, 1999. Xviii+64 p. (In Lithuanian and English)“ recenzija. Sudarytojai rašo (p. v, xi), kad 1901 metų liepos mėnesį Čikagos Newberry biblioteka įsigijo didžiąją dalį knygų, priklausiusių savamoksliam lingvistui ir kolekcininkui princui Louis-Lucien Bonaparte, imperatoriaus Napoleono I sūnėnui. Šią kolekciją sudaro daugiau nei 20 000 bibliografinių vienetų, iš kurių 92 knygos yra įdomios Lietuvos ir senosios Prūsijos specialistams aprašytos čia pristatomame kataloge. Bonaparte surinko beveik visas ankstyvąsias lietuvių gramatikas, išleistas Mažojoje Lietuvoje, trūksta tik Kristupo Sapūno-Teofilio Schultzo gramatikos (1653). Jis taip pat įsigijo visus ankstyvuosius lietuvių kalbos žodynus, išleistus Mažojoje Lietuvoje, ir jo kolekcija būtų pilna, jei ne Sirvydo žodynas „Dictionarium Trium Linguarum“ (Vilnius, apie 1620, 1631, 1642, 1677 ir 1713). Pažymėtina, kad katalogas pateikia daug vertingos informacijos apie Baltijos šalių medžiagą, prieinamą Vakaruose. Gera leidinio spausdinimo kokybė, gražios iliustracijos. Atskirai pagirtinas puikus vertėjų į anglų kalbą – Jurgio Arvydo Anyso ir Laimos Petrauskas VanderStoep – darbas.

ENThis article is a review of work “Subačienė, Giedra, and Subačius, Giedrius “Newberry Lituanica: Books of Lithuanian and Old Prussian Interest at the Newberry Library, Chicago to 1904”. Chicago, Lithuanian American Community, Inc., Committee to Commemorate the First Lithuanian Book, 1999. Xviii+64 p. (In Lithuanian and English).” The authors of this work write (P. v, xi) that in July 1901 the Newberry library in Chicago have bought a majority of the books owned by self-taught linguist and collector Prince Louis-Lucien Bonaparte, a nephew of the Emperor Napoleon I. This collection consists of more than 20 thousands bibliographic items of which 92 books are of interest to experts of Lithuania and old Prussia and are described in the catalogue presented here. Bonaparte collected almost all early Lithuanian grammars published in Lithuania Minor; the only one that’s missing is the grammar by Kristupas Sapūnas and Theophilus Schultz (1653). He also acquired all early Lithuanian dictionaries published in Lithuania Minor and his collection would be full if not for “Dictionarium Trium Linguarum” (Vilnius, around 1620, 1631, 1642, 1677 and 1713) by Sirvydas. It should be noted that the catalogue provides a lot of useful information about the material related to the Baltic states which is available in the Western countries. It is printed in excellent quality and has nice illustrations. Excellent job of translators into English – Jurgis Arvydas Anysas and Laimas Petrauskas VanderStoep – should also be noted.

ISSN:
0024-5089
Related Publications:
Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija. [D. 1], Iki 1940 m. / A. Sabaliauskas. Vilnius : Mokslas, 1979. 254 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40393
Updated:
2017-02-17 10:16:13
Metrics:
Views: 5
Export: