Mirties bausmės panaikinimo Lietuvoje kritika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mirties bausmės panaikinimo Lietuvoje kritika
Alternative Title:
Criticism of abolition of the death penalty in Lithuania
In the Journal:
Teisė. 2000, t. 35, p. 5-16
Keywords:
LT
Mirties bausmė; Žmogaus teisės.
EN
Death penalty; Human rights.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje vertinamos mokslinės diskusijos, kilusios Lietuvoje po Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau - KT) 1998 m. gruodžio 9 d. nutarimo, kuriuo buvo pripažinta, kad Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 105 str. sankcijoje numatyta mirties bausmė prieštarauja Konstitucijos 18, 19 str. ir 21 str. 3 d. Autorius atkreipė dėmesį į tai, kad po minėto KT nutarimo, daugeliui žmonių susidarė įspūdis, kad Lietuvoje formuojasi tendencija labiau branginti nusikaltėlio teises negu lojalaus piliečio. Be to, mirties bausmės panaikinimas, ignoruojant daugumos piliečių nuomonę, pasak autoriaus, pagrįstai reikalauja atsakymo į klausimą, kas yra svarbiau - ar atskiro individo teisės, ar demokratinės valstybės principai. Šiame darbe stengtasi apžvelgti aplinkybes, kurios gali įtakoti mirties bausmės sugrąžinimą į galiojančią bausmių sistemą. Kartu nagrinėjami pagrindiniai mirties bausmės šalininkų argumentai bei stengiamasi pateikti šių argumentų kritiką. Autoriaus teigimu, mirties bausmės buvimas Lietuvos baudžiamuosiuose įstatymuose yra netikslingas ir visiškai neįtakojantis kriminogeninės situacijos. Taip pat straipsnyje pritariama KT nuomonei, kad jei nepakankamai rūpinamasi gyventojų saugumu, net ir panaikinus mirties bausmę, psichologinis poreikis ją įvesti gali vėl atsirasti. Daroma išvada, kad svarbu ne tik išspręsti klausimą, galima panaikinti mirties bausmę ar ne, bet realiai užtikrinti žmonių saugumą. Tai užtikrinti galima ne vien atskirų bausmių įtvirtinimu, bet ir teisėsaugos institucijų darbu.

ENThe author of an article "Criticism of Abolition of the Death Penalty in Lithuania" acknowledges significance of the death penalty and therefore, expresses doubts related to importance of rcanimation of the death penalty in Lithuania. Consideration of arguments laid down in the Resolution passed by the Court of Constitution of the Republic of Lithuania on December 9, 1998 is focused on criticism in the address of this Resolution. It should be noticed that the above-mentioned Resolution of the Court of Constitution of the Republic of Lithuania was adopted regardless to the public opinion, since data of various surveys shows that about 70 per cent of the inquired population approve the death penalty. It should be also emphasized that there is a number of supporters of the death penalty among representatives of different political parties in the Seimas. By analyzing the arguments laid down by critics of abolition of the death penalty, the author intends to disclose the weak points of these arguments. The article emphasizes an idea expressed in the Resolution of the Coun of Constitutions of the Republic of Lithuania (as of Dec. 9, 1998), which implies that a psychological need to reintroduce the death penalty may appear despite abolition of the death penalty, unless security of the population is assured. This means that the matter covers not only solution of a question to abolish the death penalty or not, but actual assurance. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40350
Updated:
2018-12-17 10:47:55
Metrics:
Views: 6    Downloads: 4
Export: