Kai kurie teisiniai Lietuvos sovietinės okupacijos aspektai lietuvių išeivijos darbuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kai kurie teisiniai Lietuvos sovietinės okupacijos aspektai lietuvių išeivijos darbuose
Alternative Title:
Soviet occupation of Lithuania: some legal aspects in the works of Lithuanian emigration
In the Journal:
Teisė. 2000, t. 34, p. 5-16
Keywords:
LT
Sovietinė okupacija; Lietuvių išeivija; Išeivijos teisininkai.
EN
Soviet occupation; Emigration press; Lawyers in emigration.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apibendrinami išeivijos spaudoje 1945 - 1990 m. skelbti M. Riomerio, taip pat išeivijos atstovų A. Geručio, P. Mačiulio, B. Nemicko, P. V. Raulinaičio, K. Šidlausko, V. S. Vardžio ir kitų samprotavimai ir mintys, skirti teisiniams Lietuvos sovietinės okupacijos aspektams. Daugiausia dėmesio skiriama Lietuvos okupacijos vertinimams tarptautinės teisės aspektu bei į konstituciniam Lietuvos inkorporavimo į SSRS analizei. Pabrėžiama, jog ištisą pusės amžiaus okupacijos laikotarpį išeivijoje buvo tvirtai laikomasi teorinės nuostatos, jog Lietuvos inkorporavimas smurto keliu į Sovietų Sąjungos sudėtį nepanaikino suvereninės Lietuvos valstybės, o tiktai laikinai sustabdė suvereninių valstybės organų veikimą. Pasak autoriaus, suverenumas yra neatskiriama tautos savybė ir, nors kartais tauta galinti netekti suverenumo vykdymo galios, pats suverenumas ir toliau priklauso tautai. Buvo tvirtinama, kad Lietuvos valstybė nesanti panaikinta, o tiktai sovietų okupuota, tiktai jėga nutrauktas jos suvereninės valdžios reiškimasis, lietuvių tauta esanti gyva, todėl niekas, išskyrus sovietus, neginčija jos teisės atgauti laisvę ir nepriklausomybę. Tezė apie tautos ir valstybės suverenumo neišnikimą okupacijos sąlygomis, išeivijoje buvo aktyviai populiarinama, siekiant ne tik pragmatinių tikslų - pagrįsti pavergtos valstybės atstovavimą Sovietų Sąjungos jėgai nepasiekiamose Vakarų šalyse, organizuoti Lietuvos laisvinimo akcijas, bet ir moralinių, susijusių su pačios išeivijos dvasios ir kovingumo palaikymu.

ENNot only a search for scientific truth but a wish to increase the effectivity of action aimed at Lithuania's liberation and at shaping an appropriate international opinion stimulated the lawyers, historians and political scientists of the emigration to engage in a decades-long active analysis and assessment of the causes, course and results of the Soviet occupation Lithuania. The article makes an attempt to summarize the ideas and considerations on legal aspects of occupation expressed in the emigration press. The works of A. Gerutis, P. Mačiulis, P. V. Raulinaitis, K. Šidlauskas and other authors of emigration in which the occupation of Lithuania is considered in the light of international and constitutional law are discussed. The authors of the writings maintain that the preconditions for the occupation were created by the Ribbentrop-Molotov pact and the occupation was effected by the Soviet Union which in sending its troops to Lithuania violated its international treaties. Efforts at camouflaging the act of violence by an assensibly free will of the Lithuanian nation and a repect of the constitution of the time, were, actually, a ruthless violation of the constitution. A conclusion is made that under the conditions of the occupation when investigations of this kind in the country were impossible, findings and considerations of the emigration scientists on the issues of Lithuania's Soviet occupation were extremely valuable. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40346
Updated:
2018-12-17 10:47:54
Metrics:
Views: 7    Downloads: 4
Export: