Apšvietos filosofinės minties horizontai [rec.: Steponas Tunaitis, Apšvietos epochos socialinės ir politinės filosofijos metmenys, Vilnius, 2004)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apšvietos filosofinės minties horizontai [rec.: Steponas Tunaitis, Apšvietos epochos socialinės ir politinės filosofijos metmenys, Vilnius, 2004)
In the Journal:
Knygų aidai. 2005, nr. 3, p. 21-23
Summary / Abstract:

LTStepono Tunaičio knygoje „Apšvietos epochos socialinės ir politinės filosofijos metmenys" atsispindi didžiosios dalies svarbiausių XVIII a. antros pusės – XIX a. pirmos pusės filosofijos šaltinių įvertinimas. Monografijoje yra atkleidžiama nuosekli Apšvietos idėjų evoliucija: pereinamasis, brandusis ir baigiamasis tarpsniai. Ši evoliucija glaudžiai siejasi su Abiejų Tautų Respublikos istoriniais lūžiais. Stepono Tunaičio knyga problematikos aspektu yra vientisa. Autoriaus konspektyvus dėstymo būdas išryškina analizuojamo reiškinio akcentus ir struktūruoja nuostatas, kurios atspindi paskiro laikotarpio tendencijas. Steponas Tunaitis remiasi žanriniu požiūriu labai įvairiais tekstais ir juos kompetentingai analizuoja. Autorius monografijoje naudoja palyginti negausią medžiagą, tačiau atskleidžia didžiulę idėjų įvairovę bei Lietuvoje savo požiūrį propagavusių autorių savarankiško mąstymo pastangas, griaunančias Apšvietos epochai dažnai taikomus stereotipus. Džiugu, kad knygoje yra skelbiami Jeronimo Stroinovskio veikalo pirmųjų dviejų dalių (iš viso yra keturios dalys) bei Joachimo Chreptavičiaus knygos „Apie prigimtinę teisę" (1814) vertimai (iš lenkų kalbos vertė Dalius Viliūnas).Reikšminiai žodžiai: Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Apšvietos epocha; Socialinė filosofija; Politinė filosofija; Republic of the Two Nations; The Enlightenment; Social philosophy; Political philosophy; Apšvieta, romantizmas, socialinė filosofija, politinė filosofija.

ENThe book Apšvietos epochos socialinės ir politinės filosofijos metmenys (en. The Framework of Social and Political Philosophy During the Enlightenment) by Steponas Tunaitis presents the majority of the most important sources of philosophy from the 2nd half of the 18 c. until the first part of the 19 c. The monograph reveals the coherent evolution of Enlightenment ideas: transitional, mature, and the final stages. Such evolution is closely related to the historical breaks of the both Republics in union. The book by Steponas Tunaitis is integral with respect to the problem. Synoptically way of information arrangement helps the author to highlight the most important aspects and structure the ideas reflecting the tendencies of the period in question. Steponas Tunaitis quote and analyze texts of very different genres. Author uses a comparatively small volume of material, nevertheless, reveals a great diversity of ideas and efforts by the authors advocating independent thinking in Lithuania thus breaking the stereotypes commonly attributed to the Enlightenment époque. Moreover, it was a pleasant to find the translations of the two first parts of the work by Jeronimas Stroinovskis (there are four parts in total), and the translation of the book Apie prigimtinę teisę (en. On the Natural Law) by Joachimas Chreptavičius (translated from Polish by Dalius Viliūnas).

ISSN:
2029-7238
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4033
Updated:
2021-02-22 22:49:31
Metrics:
Views: 13    Downloads: 2
Export: