Valstybė - tai kalba : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybė - tai kalba: recenzija
In the Journal:
Gimtasis žodis. 2001, Nr. 8, p. 35-40
Recenzuojama knyga: Tobulos kalbos paieškos Europos kultūroje 2001 343 p
Keywords:
LT
Babelio bokštas; Esperanto kalba; Kalbos ir tautos bei valstybės santykiai; Kalbos istorija ir filosofija; Kalbotyros teorija; Universalioji gramatika.
EN
Esperanto; History and philosophy of language; Relationship between language, state and nation; The Tower of Babel; Theory of linguistics; Universal grammar.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje apžvelgiama Umberto Eco knyga „Tobulos kalbos paieškos Europos kultūroje“ – nors bibliografinis sąrašas menkai pažįstamas, visgi recenzentui žinomi dalykai Eco kartais perteikiami netiksliai. Suregistruoti bent 5 grubūs apsirikimai, tarp kurių lyginamojo istorinio kalbotyros metodo sukūrimo pripažinimas Jakobo Grimmo veikalui „Deutsche Grammatik“, o ne tikrajam autoriui Franzui Boppui ir netikslus giminiškų kalbų garsų pakitimų įvardijimas „garsų rotacija“ bei neteisingas jų tapatinimas su vokiečių kalbos priebalsių poslinkiu, leidžia teigti, jog „ne šventieji puodus lipdo“. Recenzijoje, dėliojant knygos citatų mozaiką, atpasakojamas veikalo apie tobulos kalbos paieškas turinys: nuo Biblijoje aprašyto pirmųjų žmonių ir kalbos sukūrimo, pirmapradės Babelio kalbos ir jos supainiojimo iki vėlesnių prokalbės atkūrimo projektų, remiantis hebrajų kalba, kurioje „ne vien žodžiai atspindi tikrąją daiktų prigimti, bet ta pati dieviškoji galia, suteikusi Adomui tobulą kalbą – rašytinę ir sakytinę – kartu iš purvo nulipdė fiziologinę struktūrą, tinkamą ją (= jai) reikšti“, kitomis Europos kalbomis („vokiečių kalba turi daugiau terminų už hebrajų, yra tinkamesnė mokslui už graikų, galingesnė už lotynų, grakštesnė už prancūzų, puikesnės tarties už ispanų, taisyklingesnė už italų“) ar kuriant dirbtinę kalbą („reikia kurti kalba iš natūralių kalbų, bet neutralią visiems“). Recenzija baigiama knygos pasakojimu apie apaštalo Pauliaus poliglotizmo arba bent jau mistinę sinchroninio vertimo dovaną ir recenzento pastabomis apie sinchroninį automatinį sakytinį vertimą.

ENThis is a review of a book by Umberto Eco “The Search for the Perfect Language (The Making of Europe)”. Even if reference list is not very well known, things known to the reviewer were in some cases incorrectly represented by Eco. At least 5 significant mistakes were noticed, e.g. the acknowledgment of Jacob Grimm, the author of “Deutsche Grammatik”, as an author of the method of comparative historical linguistics and not its actual author Franz Bopp; inaccurately naming changes of sounds in Germanic languages as “sound rotation” as well as their incorrect identification with a shift of consonants in German which only shows that “to err is human”. The review reminds a mosaic of quotations from the book retelling its content about the search for a perfect language starting with the creation of first humans and language described in the Bible; primeval language of Babel and its confusion up to subsequent projects of restoration of proto-language based on Hebrew in which “words reflect not only the nature of things but the divine power that offered a perfect language, both written and spoken, to Adam and moulded a physical structure out of dirt suitable to express that language” and other European languages (“German has more terms than Hebrew, is more suitable for science than Greek, more powerful than Latin, more graceful than French, has finer pronunciation than Spanish, and is more well-formed than Italian”) or creation of constructed languages (“we need to create a language based on natural languages which would be neutral to everyone”). The review is concluded with a narrative of the book about a mystic gift of polyglotism or at least of synchronous interpretation of Paul the Apostle and remarks of the reviewer about an automatic synchronous interpretation.

ISSN:
0235-7151
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40294
Updated:
2018-12-17 10:55:58
Metrics:
Views: 5    Downloads: 2
Export: